zondag 16 januari 2022 om 9.30 uur

Kerkdienst Agneskerk Goutum - de dienst wordt gestreamd via Kerkdienst gemist, geen kerkgangers.
Voorganger(s): da. Hinke Post
Organist: Olchert Clevering, met zang van Hennie Hoekstra en Harry Kuiper

terug