zondag 22 augustus 2021
Voorganger: ds J. van Holten
Kerkdienst Agneskerk
Organist: Olchert Clevering

Collectedoelen: diaconie / kerk

terug