zondag 15 augustus 2021
Voorganger: ds U. Tjallingii
Kerkdienst Agneskerk
Organist: Olchert Clevering

Collectedoelen:  kerk in actie / zomerzending 

terug