zondag 8 augustus 2021  om 9.30 uur
Voorganger: ds R. Reitsma
Kerkdienst Agneskerk
Organist: Henk Zandstra

Collectedoelen: diaconie / kerk

terug