zondag 8 augustus 2021 om 9.30 uur

Kerkdienst Agneskerk
Voorganger(s): ds R. Reitsma
Organist: Henk Zandstra

Collectedoelen: diaconie / kerk

terug