zo 22 nov 2020  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. Pieter Beintema
Kerkdienst Agneskerk Goutum

Laatste zondag kerkelijk jaar.
Collecten: Diaconie/PKN
                 Kerk - Pastoraat

terug