zo 22 nov 2020  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. Pieter Beintema
Kerkdienst Agneskerk Goutum
Organist: Olchert Clevering met zang van Ettie Hartholt en Jelle Brandsma

Laatste zondag kerkelijk jaar.
Collecten: Diaconie/PKN
                 Kerk - Pastoraat

terug