zo 12 apr 2020  om 11.30 uur
Voorganger: ds. Bouman
Paasviering in de Martinuskerk in Hempens - gaat niet door vanwege coronavirus
Organist: Olchert Clevering pianist

Collecten:  Paascollecte
                  Kerk

terug