zo 20 okt 2019  om 9.30 uur
Voorganger: ds. P.R. Beintema
Kerkdienst Agneskerk Goutum
Organist: Olchert Clevering m.m.v. cantorij

Er is kinderoppas en kindernevendienst.
Avondmaal
Collecten: Diaconie
                 Kerk

terug