KAPELKUIER HEMPENS KAPELKUIER HEMPENS

Kapelkuier Hempens

Datum: zaterdag 28 mei 2022
Tijd: 10.00 -11.30 uur
Plaats: De Martinuskerk te Hempens
             Skoalledyk 40

Op stap met een goed verhaal
Onthaasten en verstillen in een kerkje.
Samen kuieren door een Fries landschap.
Mediteren over een verhaal.
Ruimte voor een goed gesprek en stiltemomenten.
Ons laten aanraken door de goedheid van God.
Spreekt dit u aan?
Dan nodig ik u van harte uit om mee te doen met een bijzondere wandeling.

De wandeling ziet er als volgt uit:
9.45 - 10.00   :  Inloop bij de kerk van Hempens.
10.00 -10.10  :  Start met het voorlezen van een verhaal.
                         Tijdens de wandeling krijgen we een levensvraag mee, die uit het verhaal
                         komt.
10.10 -11.15   : Wandelen
11.15 -11.30   :  Afsluiting

Oant sjen!
Opgave bij: Annemiek Heerma
Telefoon: 06-25162885
E-mail: a.heerma@agneskerkgoutum.nl

terug