KAPELKUIER HEMPENS KAPELKUIER HEMPENS


Kapelkuier Hempens
  
Datum: Zaterdag 29 januari 2022
Tijd: 10.00 -11.30 uur
Plaats: De Martinuskerk te Hempens
             Skoalledyk 40


Op stap met een goed verhaal
Onthaasten en verstillen in een kerkje.
Samen kuieren door een Fries landschap.
Mediteren over een verhaal.
Ruimte voor een goed gesprek en stiltemomenten.
Ons laten aanraken door de goedheid van God.
Spreekt dit u aan?
Dan nodig ik u van harte uit om mee te doen met een bijzondere wandeling.

De wandeling ziet er als volgt uit:
9.45 -10.00    : Inloop bij de kerk van Hempens.
10.00 -10.10  : Start met het voorlezen van een verhaal.
                        Tijdens de wandeling krijgen we een levensvraag mee, die uit het verhaal
                         komt.
10.10 -11.15   : Wandelen
11.15 -11.30   : Afsluiting


Oant sjen!
Opgave bij: Annemiek Heerma
Telefoon: 06-25162885
Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl
NB: Mochten de huidige coronamaatregelen nog gelden, dan ontvangt u bij de kerk een route van de wandeling, waarna u in tweetallen op weg gaat.
terug