GEMEENTEAVOND OP 3 APRIL GEMEENTEAVOND OP 3 APRIL

Op woensdag 3 april is er om 20.00 uur een gemeenteavond. Op deze gemeenteavond, onder leiding van ons, de visitatoren mw. Finnema en ds. Van der Pol, zullen we verslag uitbrengen van onze bevindingen en komen we met een advies voor gemeente en kerkenraad. We nodigen u van harte uit voor deze avond.
Mw. A. Finnema
Ds. I.van der Pol

terug