GEEF ELKAAR DE RUIMTE GEEF ELKAAR DE RUIMTE
GEEF ELKAAR DE RUIMTE.
Procedure wijzigingen Agneskerk Goutum m.i.v. 26 september tot 1 november 2021

 Algemeen
 De verplichte afstand van 1,5 meter is vervallen, wel wordt van iedereen verwacht de handen te wassen, geen handen te schudden en te hoesten of te niezen in de ellenboog en voldoende afstand te blijven houden. Bij klachten dient u thuis te blijven, aanmelden per telefoon of per mail is vervallen.
We gaan ervan uit dat onze kerkgangers van 12 jaar en ouder voldoende tegen COVID-19 zijn gevaccineerd of zeer recent zijn getest, maar we zullen niemand vragen of controleren. De ruimte onder de toren kan weer dienstdoen als consistoriekamer.

 Bij binnenkomst
 Bij binnenkomst in de kerk handen ontsmetten en jas en tas meenemen naar de zitplaats in de kerk, er is nog geen garderobe.

 In de kerkzaal
 De stoelen voor in de kerk blijven op 1,5 meter afstand van elkaar staan en zijn speciaal bestemd voor de kerkgangers die de afstandsregel wensen blijven aan te houden, zij moeten dit bij binnenkomst wel aangeven bij de koster of hulpkoster.
De banken kunnen vrij worden bezet, waarbij niet meer dan 3 kerkgangers per bank, gezinsleden daargelaten.
 Alle liederen kunnen worden meegezongen en responsies meegesproken.
De ambtsdrager van dienst blijft gehandhaafd. Hij/Zij is lector voor de lezingen en kondigt de pastorale- en diaconale afkondigingen aan.
 Collectes blijven vooralsnog digitaal.
 Het koffiedrinken na de dienst is in de kerkzaal.
 
terug