GEANDEWEI GEANDEWEI
Kopij moet per e-mail worden ingeleverd bij:
Marian Krol op e-mailadres goutumleeuwardenzuid@geandewei.nl 

Het schema voor 2019 vindt u hier.

Contactpersoon voor abonnementen en bezorging is:
Boukje van Koningsveld
Telefoon 06 - 5156 6655

 

terug