DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING


Dinsdag 15 januari van 9.30 - 11.30 uur komen we weer bij elkaar om het recentelijk verschenen boek van rabbijn Jonathan Sacks: 'Niet in Gods naam'  met de groep te bespreken.

Jonathan Sacks, voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië, is één van de belangrijke religieuze leiders van dit moment. Hij zet zich in voor het gesprek tussen de religies, met name waar het de drie abrahamitische religies van Jodendom, christendom en Islam betreft. In zijn boek 'Niet in Gods naam' houdt hij een krachtig pleidooi tegen religieus geïnspireerd geweld.

De afgelopen jaren is de relatie tussen religie en geweld urgenter geworden. Sacks richt zich met zijn boek op “de specifieke uitdaging van het gepolitiseerde religieus extremisme in de eenentwintigste eeuw” (p. 21). Om te beginnen is het nodig te begrijpen dat religie een van de sterkste menselijke motivatiebronnen is. In het Westen heerste lang de opvatting dat religie vanzelf zou verdampen, met de voortschrijding van wetenschap en technologie. Maar de mens is “het dier dat betekenis zoekt'. Als er één ding is waar de grote instituten van de moderne wereld niet in voorzien, dan is dat betekenis” (p. 22).
De terugkeer van religie gebeurt echter in een geradicaliseerde en politieke vorm. Geweld in naam van een god of religie noemt Sacks ‘altruïstisch geweld’, omdat het gebeurt met een beroep op een heilig doel of hooggestemde idealen. Dat is niet specifiek voor religieus geweld, want de geschiedenis van de 20e eeuw toont hoeveel slachtoffers zijn gemaakt door seculiere ideologieën als nazisme en communisme. Volgens Sacks kan religieus geweld bestreden worden door niet alleen achterliggende oorzaken te begrijpen, maar vooral door te rade te gaan bij de bronnen van de monotheïstische traditie. Religie is niet het probleem maar kan de oplossing bieden.

Het is te bestellen via boekhandel en bol.com
Jonathan Sacks, Niet in Gods naam. Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld, Kok Utrecht 2016, ISBN 9789043527187, €22,50, 352 pag.


 
terug