ONTDEKKERK OP 12 MEI ONTDEKKERK OP 12 MEI


Ontdekkerkviering:

Thema: Herinneringen.
Het was zondag 12 mei alweer de laatste viering voor dit seizoen!
We hebben een hele mooie en bijzondere viering met elkaar gehad.

Onze ochtend begon heel anders dan iedereen gewend was. We hebben een prachtige wandeling gehad rondom Markant. Onderweg gingen we met elkaar in gesprek over ‘herinneringen’.
We kwamen langs verschillende punten en dan kreeg je een nieuwe vraag mee. Het was de bedoeling dat je met elkaar in gesprek zou gaan over die vraag. De samenstelling van de twee- of drietallen was vrij; ouder-kind, kind-kind, ouder-ouder. Alle samenstellingen mocht, maar bij ieder nieuw punt moest je met iemand anders in gesprek. Er ontstonden prachtige gesprekken over schooltijd, bijzondere familieleden, vakantie en de Ontdekkerk, er waren mooie verbindingen met elkaar. Onderweg kwamen we ook langs het parachute doek waar we met elkaar mochten spelen.

Terug in Markant gingen we verder met de viering, Martha Kroes vertelde het prachtige verhaal over Jezus. Jezus was na Pasen opgestaan uit de dood. Voor hij naar zijn Vader in hemel zou gaan, bracht hij een bezoek aan zijn vrienden. Hij zei; “ Herinner mij! Geef mijn boodschap door aan de mensen. Koester de mooie en bijzondere herinneringen! Hier mag je kracht en vertrouwen uit halen als ik er niet meer ben.“

De kinderen die in groep 8 zitten gaan afscheid nemen, van de basisschool, van de kindernevendienst en hebben zo hun herinneringen aan deze schooltijd. |
Op zondag 30 juni zal Martha Kroes de overzetdienst doen in de Agneskerk en zullen er meer kinderen afscheid nemen van de Kindernevendienst, zij gaan allemaal de grote wereld in.Omdat Jelmer 30 juni niet aanwezig kan zijn heeft Martha hem vandaag in het zonnetje gezet.
Jelmer heeft een prachtig herinneringsboekje van de Ontdekkerk gekregen en Martha heeft hem de zegen meegegeven. Dit was voor hem en alle aanwezigen van deze ochtend een heel bijzonder moment!
Daarna hebben we met elkaar gebeden en mocht iedereen een kaarsje aansteken.
Tijdens de lunch vonden er gezellige en mooie gesprekken plaats en was er ruimte om nieuwe mensen te leren kennen. De vellen papier om de tips en tops op te schrijven werden volop benut.
Er kwamen mooie ideeën voorbij; meer vieringen per jaar, pyjamaviering en een speelgoedviering. We krijgen elke keer weer veel positieve reacties.
Binnenkort sluiten wij met de werkgroep af, we blikken dan terug op een mooi seizoen, met vernieuwde en herkenbare onderdelen. Meer inhoud voor de 12+ kinderen, creatieve ideeën, mooie boodschappen die we elke keer weer mee willen geven.  Na de zomer komen we graag weer met nieuwe Ontdekkerkvieringen. We hopen dat we dan ook weer veel mensen en kinderen mogen ontvangen en samen met ons een laagdrempelige viering en een andere manier van kerkgaan mogen beleven. Fijne zomer en tot volgend seizoen!

Kijk ook eens op onze facebooksite: Ontdekkerk Agneskerk of op de website van de Agneskerk Goutum.
De nieuwe vieringen voor het seizoen 2019/2020 zullen binnenkort op de website staan.

Namens de werkgroep Ontdekkerk.
Martha Kroes, Marian Krol, Roelien Linthorst en Alice Romar
 
terug