ONTDEKKERK OP 10 JUNI ONTDEKKERK OP 10 JUNI

Hebben jullie deze laatste viering al in de agenda staan?
Ontdekkerkviering: zondag 10 juni 11.30 uur in Markant, Zuiderburen.
Het is nu woensdag 16 mei dat ik dit stukje schrijf, vanavond zet ik de koffie en thee klaar. We schuiven aan bij de grote tafel en de Bijbel, liedboekjes, Kind op zondag rooster liggen ter inspiratie te klaar.
We zijn eerst benieuwd naar elkaar, zoeken verbinding, delen datgene wat ons bezig houdt, we luisteren en helpen elkaar.
En dan gaan we aan de slag, we raken geïnspireerd, de ideeën zullen omhoog borrelen. Ik heb er zin in, de voorbereidingen gaan los…

In de volgende uitgave van zal ik jullie vertellen waar onze laatste Ontdekkerkviering voor dit seizoen over zal gaan.
Tot gauw.

Namens de werkgroep.
Alice Romar

terug