BESTEMMING KOSTERIJ BESTEMMING KOSTERIJ

De kerkenraad heeft onlangs het besluit van het College van Kerkrentmeesters ( CvK) bekrachtigd voor wat betreft de bestemming van de kosterij. De kosterij zal worden gesplitst  in  enerzijds een woning die wordt verhuurd aan derden en anderzijds een lokaal voor gebruik door de gemeente. 

Nadat  het CvK verschillende mogelijkheden  in beeld  had gebracht  is unaniem voor deze bestemming  gekozen.  De bestemming sluit aan bij de meningen en opmerkingen die op de gemeente-avond zijn gemaakt. 

Renovatieplan

De renovatie van  de  woning  en het lokaal kan nu worden aangepakt. Er zijn verschillende ideeën uitgewisseld  over  welke  indeling  de woning aantrekkelijk maakt voor verhuur.  Het is de bedoeling om het lokaal  in te richten als een gezellige, warme plek die door de gemeente voor meerdere doelen gebruikt kan worden.  Energiebesparende maatregelingen en het gebruik van duurzame  materialen  zullen in het renovatieplan de volle aandacht krijgen.  Het  CvK  zal met de architect overleggen  wat mogelijk en haalbaar is.   

Een bouwcommissie zal de  renovatie begeleiden. Hiervoor  zijn  vooralsnog enkele  leden van het CvK, een gemeentelid  en een kerkenraadslid  beschikbaar.  

Wij zullen u verder informeren zodra  de plannen meer vorm krijgen en concreter worden.

 

Boukje van Koningsveld,
College van Kerkrentmeesters

 

terug