AVG AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetgeving geldt ook voor de kerken. U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom heeft de kerkenraad een commissie gevraagd om uit te werken hoe onze gemeente er voor zorgt dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn; uw gegevens worden beveiligd en privacyregels worden toegepast. Dat betekent niet, dat dat eerder niet het geval was. Wel heeft de commissie geïnventariseerd, wat er allemaal geregeld is en waar extra aandacht voor nodig is. Dat is uiteindelijk vastgelegd in de Privacyverklaring van onze gemeente.  Deze Privacyverklaring, die is vastgesteld door de kerkenraad, vindt u onder het tabje privacy Daar treft u ook een contactformulier aan. Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens of vragen van andere aard kunt u dit formulier invullen en versturen.
terug