AGNESBRIEF AGNESBRIEF

 

Dit maandelijkse blad verschijnt in de week vóór de 4de zondag en wordt als digitale nieuwsbrief naar abonnees verzonden. Op verzoek krijgen gemeenteleden de Agnesbrief thuisbezorgd, neem hiervoor contact op met uw pastoraal werker.   De Agnesbrief bevat voornamelijk aanvullende informatie en is niet bedoeld als vervanging van het reguliere kerkblad Geandewei. Kopij moet op de donderdag vóór de 3de zondag worden ingeleverd bij Anja en Jelle Brandsma.
terug