START 40-DAGENTIJD / GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 14 FEBRUARI START 40-DAGENTIJD / GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 14 FEBRUARI

Woensdag 14 februari 2018 start de 40-dagentijd. Het thema van dit jaar is: onvoorwaardelijke liefde. We beginnen deze avond in de Agneskerk om 18.00 uur met een sobere maaltijd. De diaconie zorgt voor soep, water en thee. U dient zelf onbelegd brood mee te nemen. Om 19.00 uur beginnen we de gemeenteavond met gebed. 

lees meer »
 
PETITIE 'ZE ZIJN AL THUIS' PETITIE 'ZE ZIJN AL THUIS'


'Kerken tekenen petitie voor kinderpardon', kopte het Nederlands Dagblad op 12 januari. Zo’n dertig protestantse dominees, onder wie scriba René de Reuver, hebben een handtekening gezet onder de petitie ‘Ze zijn al thuis’.  Op kerkinactie.nl leest u meer over het initiatief. “Als kerken staan we voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. In het vluchtelingenbeleid zien we dat te weinig terug."

 
ACTIE KERKBALANS ACTIE KERKBALANS

Deze maand  gaan onze vrijwilligers weer op pad voor de actie Kerkbalans.  Het thema voor 2018 is:‘Geef voor je kerk’ .  Jaarlijks halen tientallen vrijwilligers geld op voor hun kerk in Goutum, Hempens / Teerns,  Zuiderburen en De Zuidlanden. Dit maakt het mogelijk om ons als kerk actief te laten zijn.

lees meer »
 
SLEUTELUITGIFTE AGNESKERK SLEUTELUITGIFTE AGNESKERK

Als gevolg van het onverwachte, plotselinge overlijden van Steven Hartkamp hebben wij onvoldoende zicht op  hoeveel sleutels  in omloop zijn -  en bij wie - voor de toegang tot de Agneskerk. Daarom is besloten om in de kerkdeur een nieuw  gecertificeerd  slot aan te brengen.

 
 

lees meer »
 
GELOVEN IN LEEUWARDEN GELOVEN IN LEEUWARDEN

Binnenkort ontvangt u weer de informatiekrant met daarin het programma van Geloven in Leeuwarden. U kunt het aanbod ook alvast bekijken op de website

 
KOPIJVERZAMELAAR GEANDEWEI KOPIJVERZAMELAAR GEANDEWEI

Per 1 maart a.s. stopt Ettie Hartholt met het verwerken van de kopij voor Geandewei. Geandewei verschijnt 23 keer per jaar. De kopij wordt door de kopijverzamelaar verzameld, verwerkt tot een bestand, gecontroleerd (tekstredactie), bewerkt (opmaak) en verzonden naar de centrale redactie. Heb jij zin om deze taak over te nemen of heb je behoefte aan meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ettie Hartholt.

 
NIEUWJAARSWENS DS. KARIN VAN DEN BROEKE NIEUWJAARSWENS DS. KARIN VAN DEN BROEKENieuwjaarswens van ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode. "Ik kijk uit naar gesprekken waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent."

God staat aan het begin
‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.’ Rond de jaarwisseling zal dit lied op veel plaatsen klinken. Het laatste couplet van een prachtig lied van de hand van Jan Wit. ‘God heeft het eerste woord.’ In het liedboek uit 1973 was het gezang 1. In het huidige liedboek is het ingedeeld bij de liederen uit de Kersttijd en staat er de aanduiding boven ‘Nieuwjaarslied’.

lees meer »
 
FOTO'S GALA #G058 FOTO'S GALA #G058


Op zaterdag 6 januari vond in Zalen Schaaf het Nieuwjaarsgala van Geloven058 plaats. Kijk hier voor de foto's!!  

lees meer »
 
DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING

Dinsdag 6 februari komen we weer bij elkaar om hoofdstuk 9 van het boek ‘Het hart van het Christendom’ van Marcus Borg te bespreken.
In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen,
en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven,
en wat de kern is die blijft staan.

Om de kring goed te kunnen volgen verdient het aanbeveling het boek ‘Het hart van het Christendom, modern geloof en de traditie’ van Marcus Borg aan te schaffen.
De kring komt 1 x per maand op dinsdagochtend bijeen, van 9.30-11.30 uur

 
NIEUWE CONTACTPERSOON KINDEROPPAS NIEUWE CONTACTPERSOON KINDEROPPAS

Tot nu toe was Mirjam Talma contactpersoon voor de kinderoppas. Het stokje is overgenomen door Trientsje Wijbenga. U kunt haar (tot zaterdagavond 20.00 uur) via e-mail () of sms /whatsapp laten weten dat u van de oppas gebruikt wilt maken. Haar telefoonnummer is 06-20621807. 

 
ONTDEKKERK OP 11 FEBRUARI ONTDEKKERK OP 11 FEBRUARI


Ontdekkerkviering: Zondag 11 februari 11.30 uur in Markant, Zuiderburen.
Wat kijken we terug op een mooie maand december!
En nu is het nieuwe jaar alweer enige tijd een feit. Koude en zonnige winterdagen wisselen elkaar af met dagen van harde wind en regen.

Er komt een appje vanuit de werkgroep binnen; We mogen weer….

lees meer »
 
ZUIDERJOOS ZUIDERJOOS

Op vrijdag 13 oktober hebben we de eerste Zuiderjoos gehad. Het was erg gezellig! De volgende Zuiderjoosavonden staan gepland op:

2017: 10 november en 15 december
2018: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april en 8 juni
Zet deze data alvast in je agenda, zodat je erbij kunt zijn!
Voor meer informatie over Zuiderjoos, klik HIER