GEANDEWEI GEANDEWEI


Dit kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân, verschijnt doorgaans eens in de veertien dagen, in verschillende edities en wordt bij onze abonnees thuisbezorgd. Voor wie een beetje op de hoogte wil zijn van wat er in de eigen gemeente en in de naburige gemeenten in Leeuwarden is te doen is het zo goed als onmisbaar. Behalve gemeentenieuws bevat dit blad nog andere wetenswaardigheden en een aantal rubrieken en achtergrondartikelen.

lees meer »
 
Geandewei Geandewei

Persoonlijk
 
Het is een beetje uit de hand gelopen: ons project om een CD op te nemen met daarop popsongs in het fries vertaald. Wij, dat zijn de leden van de gospelrockband Grace en ik. Via drummer Theo Holwerda kwam ik eind 2015 met ze in contact, toen ze met hetzelfde idee rondliepen: om een top 2000 dienst te organiseren. De samenwerking klikte zo goed en het enthousiasme was zo groot, dat we dat in 2016 hebben herhaald en in diverse andere plekken in Friesland werden uitgenodigd om zo’n top-2000 dienst te verzorgen. Daarbij raakte ik meer en meer onder de indruk van de muzikale kwaliteiten van de band. En daarom vroeg ik in een onbewaakt ogenblik of ze met mij mee wilden werken aan een lang gekoesterde wens: nl. een CD te maken met daarop Friese vertalingen van bekende popsongs. Het leek Taco, Tjeerd, Johan, Marcel en Theo een unieke gelegenheid om studio ervaring op te doen en daarom hoefden ze niet lang na te denken, voordat ze ja zeiden. Daarop doken we vorig jaar de studio in en het resultaat zal dit najaar op een heuse CD verschijnen. Maar vooruitlopend op de presentatie van die CD op 21 okt a.s. adviseerde onze producer ons om nu al een cd-single er van uit te brengen. En daarom ligt deze week de cd-single op verschillende plekken in Leeuwarden en andere Friese plaatsen, maar ook in onze Agneskerk. Maar waar ik vroeger dubbeltjes en kwartjes spaarde om een singeltje te kunnen kopen, daar is de CD nu gewoon gratis mee te nemen. En natuurlijk hoop ik dat u er net zo vrolijk van wordt als wij. En omdat geen CD zonder clip kan, hebben we zelfs een heuse videoclip opgenomen. Te bekijken op YouTube. Maar wie straks de CD in zijn geheel zal beluisteren, die zal misschien toch onwillekeurig merken dat de keuze en de volgorde van de songs onze afkomst verraadt. Niet alleen vanwege het Fries, maar meer nog vanwege de menselijke toon die in de songs doorklinkt. Zoals in de psalmen uit de bijbel. En hoop ik, net zoals in de top 2000 diensten, dat ze daarmee een brug zullen slaan tussen het liedboek van de kerk en het liedboek van de wereld.
 
Over de kerkdiensten
 
Een paar zondagen zal ik er niet zijn, maar dankzij de inspanningen van preekvoorziener  mevr. Gusta Fennema is er toch elke zondag een voorganger om de eredienst te leiden.
Zelf hoop ik op zondag 30 juli weer te mogen voorgaan: met nieuwe inspiratie, ook al is het dan niet in de Agneskerk, maar in de Schakel in Leeuwarden Camminghaburen. Omgekeerd zal die zondag ds. Le Cointre in deze kanselruil bij ons voorgaan. Maar in de maand augustus kunt u weer helemaal op mij rekenen.
 
Over de lezingen:
 
Zondag 2 juli 2e van de zomer
 
Jeremia 29,1.4-14
Mattheüs 10,34-42
Jeremia 29,14: Ik zal in je lot een keer brengen.
 
Wat is dat moeilijk: in het lot een keer!
Wie eenmaal in het spoor van onheil loopt
en droomt van andersom,
die blijft daar steken in de onvolkomenheid,
die ziet gemiste kansen, voeten dwars gezet.
Totdat de beker met koud water haar te binnenschiet,
die keer dat ze een ander bij kon staan of zelf een duwtje kreeg.
Totdat ze Hem ziet die een beker water reikt,
het brood deelt en de wijn te drinken biedt.
Totdat ze weet dat lot en levensloop
een spoor zijn dat het heil als toekomst heeft.
En Hij je metgezel.
 
Zondag  9 juli - 3e van de zomer
 
Zach 9,9-12
Ps 145,1-12
Mat 11,25-30
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, Matteüs 11,29
 
Is dat het dan wat jullie zoeken, rust?
Is rust niet eerder iets voor oude mensen?
Rusten, dat kan altijd nog lang genoeg.
Nee, sta niet stil, blijf in beweging,
en eet en drink al lopend, steeds op weg.
Totdat je zomaar op een dag voelt dat je veel te moe bent,
de put staat droog, het eten voedt niet meer,
je hoort alleen geruis, geluid
waar elke zin uit weggevallen is.
'Rust voor je ziel', zo luidt het oude woord,
van binnen en van buiten nieuwe adem,
je weg liep dood, je zit.
Nu start het pas, je pad.
Alleen wie zitten durft, kan opstaan.
 
Zondag 16 juli - 4e van de zomer
 
Jes 55,6-13
Ps 65
Mat 13.1-9.18-23
 
het woord keert niet vruchteloos tot mij terug. Jesaja 55,11
 
Je moet maar altijd: afwachten.
Hoe komen woorden aan, hoe landen ze,
wie pakt het op, en krijgen ze begrip?
Gedachteloos, oor in oor uit,
verzet soms, overmoed,
een woord dat te subtiel is blijft vaak ongehoord.
Totdat die ene spreekt, een woord dat is als water.
In regen en in damp, in wolken en in zee,
steeds vindt dat woord een weg,
het komt en het keert weer,
het maakt de bodem nat, bereidt de kiemkracht voor.
Een woord dat leven wekt
wordt niet voor eeuwig genegeerd.
 
Ter nagedachtenis aan Steven Hartkamp
11 oktober 1949 – 4 juni 2017
 
Op zondagmiddag 4 juni overleed Steven in de leeftijd van 67 jaar. Eerder schreef mevr. van Koningsveld n.a.v. zijn afscheid als koster: “Na meer dan 28 jaar trouwe dienst gaat Steven Hartkamp met pensioen. Hij is als koster/begraafplaatsbeheerder al die jaren een betrouwbare gids, vraagbaak en houvast geweest voor tientallen (gast)predikanten, honderden ambtsdragers en alle gemeenteleden/vrijwilligers die op één of andere manier betrokken waren bij onze gemeente. Een telefoontje, een mailtje of een klop op de deur van de kosterswoning, Steven stond altijd klaar om je met raad en daad bij te staan. Zelfs vanaf zijn vakantieadres hield hij de touwtjes in handen.” Drie weken later moesten we opnieuw afscheid van hem nemen. Want hoewel we allemaal wisten dat zijn gezondheid afnam en vaak ook bezorgd om hem waren, hoopten we dat ook dit keer Steven er wel weer boven op zou komen. Maar het leek wel of zijn huisdieren het aanvoelden dat het dit keer anders zou lopen. Want juist de laatste dagen van zijn leven was zijn trouwe bordercollie Lobke bijzonder waakzaam. Alsof zij voelde dat het met zijn baas slechter ging, alsof zij besefte dat zij voor zijn baas moest waken. De laatste keer op die zaterdagavond, dat ik even om het hoekje keek, moest ik zelf mijn vroegere angst voor blaffende honden overwinnen. Waarop Steven vanuit zijn bed zei: ‘geef die rothond toch een schop.’ Zo zal iedereen zijn herinneringen aan Steven houden; zijn hoekig karakter, zijn recht voor de raap. Bij Steven was het: ‘What you see is what you get.’Als kerkhofbeheerder en grafdelver was Steven in zijn werkzame leven veel met de. met de sterfelijkheid van mensen, met de vergankelijkheid van het menselijk lichaam geconfronteerd en had daardoor ook een bepaalde nuchterheid ten aanzien van het leven ontwikkeld. En ieder die Steven heeft gekend, had hem graag na het overlijden van zijn vrouw Roelie nog een paar gelukkige jaren gegund. Maar het liep anders dan hij gedacht en gehoopt had. In de afscheidsdienst werd daarom uit het boek openbaring gelezen, waarin Johannes een doorkijkje naar de hemel is gegund. En een stem hoort zeggen:En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen
Want waar het menselijk kunnen ophoudt, waar de mens aan zijn plafond komt, daar begint, zo geloven we in de kerk, begint GODS vloer.
 
Hoe zou je je dat moeten voorstellen, heb ik vaak gedacht. Totdat ik op een middag in onze kerk vanaf de kraak naar beneden keek en in de glazen vloer de gebrandschilderde ramen weerspiegeld zag. Toen schoot het door me heen: zoals over onze glazen vloer weerspiegelt zich het licht van de ramen weerspiegelt, zo weerspiegelt zich over onze graven het licht van de eeuwigheid; over onze namen weerspiegelt zich het lam, dat ons hoedt. En voorbij dat glazen plafond, zo zegt Johannes, zullen alle tranen worden weggewist. Ook de onzichtbare tranen, die iemand in het verborgene huilt.
Dat wens ik iedereen toe, die door het overlijden van Steven is geschokt, een ieder die in hem een trouwe vriend heeft verloren. Dat wens ik zijn kinderen en kleinkinderen en ons als gemeente toe, nu het leeg is in de kosterij en stil in de Agneskerk.
 
In memoriam Popke Popma
(1928-2017)
 
Popke wist goed wat hij wilde
en had een eigen mening.
 
Een optimistische man
die niet bij de pakken neer ging zitten.
 
Een levensgenieter ook
Want, hij maakte van het leven een feestje.
 
Zijn leven is nu voorbij
maar in de herinnering leeft hij voort.
 
Popke werd op 20 april 1928 in Leeuwarden geboren, als oudste van een gezin van zes kinderen. Hij groeide op in de binnenstad.Zijn vader had een loodgietersbedrijf en moeder Geertje deed het huishouden.Hij doorliep de lagere school met gemak en ging daarna naar de Mulo, hoewel hij zelf liever naar de HBS was gegaan.Popke was twaalf toen de oorlog begon, deze tijd had een grote inpakt op de rest van zijn leven.Hij sprak vaak over zijn herinneringen:
Iedere dag melk halen, op de fiets uit Dronrijp, in een zinken bus onder zijn kleding. Roosje, een Joods meisje, die in haar rode jasje door de Duitsers opgehaald werd. De razzia, waarbij op het Zaailand mannen werden doodgeschoten. De Canadezen van wie ze witbrood, sigaretten en chocolade kregen.
 
Zijn diensttijd bracht hij als schrijver door bij de marine, daarna verhuisde hij naar de Voorstreek en belandde ook in het bedrijf van zijn vader. In de Pelikaankerk ontmoette hij Marijke de Goede, ze kregen verkering en er volgde een goed huwelijk van bijna 47 jaar. Ze kregen samen een dochter, Wies en een zoon, Johan.
In 1963 verhuisden ze naar de Weerd, daar kwam ook de winkel in sanitair, die Marijke beheerde. Het was een mooie tijd: vrienden, feestjes, humor en veel  klassieke muziek onder het lezen van de krant. De vakanties van het gezin waren eerst in Gaasterland, later werd het kamperen op Stortemelk Vlieland. Vissen, wandelen, koken, barbecue: zijn beroemde saté met pindasaus, maar vooral genieten van de natuur en rust.
De kinderen groeiden op en kregen partners: Wies met Hessel en Johan met Ditta. Er kwamen twee kleinkinderen, Jelmer en Jildau. Popke was een lieve, fijne, zorgzame maar vooral trotse opa. Op z`n 65ste stopte Popke met werken en verhuisden ze naar de woonboot op de Leijte nr.3 in Hempens. Daar genoten ze van de vrijheid en de natuur. Toen Marijke in 2001 na een ziekbed overleed, was dat voor Popke een zware klap. Al jaren hadden ze lief en leed gedeeld en hij had haar tot het laatst verzorgd.Na haar overlijden pakte hij zijn leven weer op en bleef actief. Ging op reis naar Thailand, maakte orgelreizen en ging geregeld naar concerten. Hij was lid van een eetclub en kookte graag voor zijn gasten. Hij wilde scherp blijven en deed de administratie voor een bedrijf. Hij zat in het bestuur van het kerkje van Hempens en was vrijwillig bode, koster en klokkenluider en heeft zelfs diverse kosters het klokkenluiden geleerd. Hij heeft bij het bestuur van de Martinuskerk aangedrongen op de restauratie van het orgel.Het orgel is door Broer de Witte gerestaureerd zodat we nu weer van het orgelspel kunnen genieten. Drie jaar geleden ging Popke`s gezondheid wat achteruit en werd hij vergeetachtig en in maart 2016 verhuisde hij naar Abbingahiem. Daar bleef hij genieten van zijn muziek, kranten en boeken en stond bekend als een vriendelijke en vooral keurige heer.Het laatste half jaar kon hij niet meer de woorden vinden om iets te vertellen En op het laatst van zijn leven ging het niet meer want hij was op. Zo kwam er een einde aan het leven van Popke Popma. Wij herinneren hem als liefdevol en zorgzaam, een intelligente, humoristische man die in alles het mooie zag van het leven en er volop van heeft genoten.
 
Wies Popma
 
Commissie Vorming & Toerusting
 
Boeiende lezingen, prachtige voorstellingen hebben we georganiseerd. Heikele thema’s bij de kop gehad en bekende sprekers uitgenodigd. Dit najaar zijn o.a. prof. Frits de Lange en theatermaker Kees van der Zwaard uitgenodigd. Samen met onze partnergemeente aan de overkant van het kanaal stellen we elk jaar weer een nieuw programma samen voor onze gemeenteleden en daarbuiten. Vind je het leuk om daarin mee te denken en mee te praten, dan ben je van harte welkom op onze eerstvolgende bijeenkomst op dinsdag 15 augustus om 19.30 uur in kerkelijk centrum de Oase, weideflora 142 Leeuwarden-Huizum
 
Pastorale zorg in vakantietijd
 
De zomer komt eraan en dat betekent dat zowel pastorale ouderlingen als uw pastor weg kunnen zijn op een moment dat u iemand van de kerk zou willen spreken. Maar mocht u in dringende situaties een pastor of dominee willen spreken, dan is dat dankzij de samenwerking met mijn collega’s uit de classis heel wel mogelijk. Daarvoor kunt u altijd contact opnemen met uw ouderling of één van de pastorale medewerkers. Mochten zij niet bereikbaar zijn, dan kunt u ook rechtstreeks de scriba of de voorzitter van de kerkenraad bellen. Zij allen kunnen u in contact brengen met een vervangende dominee of pastor.
 
Voorbereiding startzondag 17 september
Vorig jaar werd we op onze startzondag overgoten met stralend mooi weer, waarin we met een een spoorboekje in de hand het programma van de ontdekkerk volgden. Ook dit jaar zouden we weer zo’n startzondag willen organiseren en daarom zou ik voor het voorbereiden daarvan op 17 september in de laatste week van juni een eerste bijeenkomst willen plannen. Ik nodig iedereen, die zin heeft om deze startdienst voor te bereiden uit om zich op te geven bij mevr. Annette Brandenburg, tel. 058- 2661832,
 
Zeilweekend 29 september – 1 oktober
Het is nog een hele tijd vooruit, maar ik kijk er nu al naar uit. Het zeilweekend met de jongeren. Wie zin heeft om mee te gaan, wacht niet te lang. Want vol = vol, maar bovendien willen we graag zo snel mogelijk weten hoeveel we kunnen rekenen. Ben je al twaalf en nog geen zestien, dan kan je zonder problemen mee. Voor meer informatie en opgave kun je terecht bij Dick van Egmond-tel. 058-2886460, email: en/of jeugdouderling Marja Bakker  tel. 058-2886977,
 
En tenslotte zou ik alle eindexamenkandidaten bij wie de vlag uit hangt willen feliciteren. En voor wie een herexamen heeft gekregen of het helemaal nog eens over moet doen: heel veel sterkte en goede moed. Deze zomer of volgend jaar gaat het vast beter.
 
Gerard Rinsma

Oppas
Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dat dan op zaterdag vóór 20.00 uur melden bij Mirjam Talma. Dit kan via e-mail ( en telefonisch via sms of WhatsApp (06-38541917)
 
Mirjam Talma