VOORLOPIG RESULTAAT KERKBALANS VOORLOPIG RESULTAAT KERKBALANS

In de tweede helft van januari is de actie Kerkbalans gehouden.  Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen wij u daar hartelijk voor bedanken. Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. 
Tot en met 2 maart  hebben wij €  86.098- toegezegd gekregen. Het  toegezegde bedrag  is  bijna € 1.500,- hoger  dan in 2017. En daar zijn we heel dankbaar voor.   Wij hebben u gevraagd om de bijdrage met 3% te verhogen.  En we hoopten  op  € 87.000,- uit te komen , want dat is het bedrag dat wij in de begroting van 2018 hebben opgenomen.  Dat is dus niet helemaal gelukt.  De ervaring leert dat de toezeggingen altijd nog wat nadruppelen. En met die toezeggingen  die nog onderweg zijn  hopen we het gat van € 900,- te kunnen dichten. 
Het eindresultaat zullen we u in april melden.
Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie !
Namens het college van Kerkrentmeesters
Boukje van Koningsveld

terug