KOSTER STEVEN HARTKAMP MET PENSIOEN KOSTER STEVEN HARTKAMP MET PENSIOEN

Boukje van Koningsveld, voorzitter van het college van Kerkrentmeesters, heeft na de kerkdienst van 14 mei afscheid genomen van onze koster.
Na meer dan 28 jaar trouwe dienst gaat Steven Hartkamp met pensioen. Hij is als koster/begraafplaatsbeheerder al die jaren een betrouwbare gids, vraagbaak  en houvast geweest voor tientallen (gast)predikanten, honderden ambtsdragers en alle gemeenteleden/vrijwilligers die op één of andere manier betrokken waren bij onze gemeente. 

lees meer »
 
NIEUWE VOORZITTER KERKENRAAD NIEUWE VOORZITTER KERKENRAAD


De kerkenraad deelt u met vreugde mee dat er een nieuwe voorzitter voor de kerkenraad is gevonden.

De huidige voorzitter treedt op 4 juni a.s. af en zal dan worden opgevolgd door Els Raab-Klop, wonende aan de Frouwesân 83 in Zuiderburen.
 

lees meer »
 
EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE GEMEENTE? EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE GEMEENTE?

Na een gemeente-avond, waarop het meerjarenbeleidsplan van onze gemeente is besproken en daarop commentaar kon worden geleverd, is dat beleidsplan op 8 mei jl. in de kerkenraad vastgesteld. Maar er is nog één punt, waarover geen beslissing is genomen. Dat betreft de naam van onze gemeente. 

lees meer »
 
DRIE NIEUWE AMBTSDRAGERS DRIE NIEUWE AMBTSDRAGERS

De kerkenraad is erg blij u te kunnen meedelen dat er drie nieuwe ambtsdragers zijn gevonden. Jenny Mink, wonende op de Wetterkrite in Goutum, en Anne Tiemersma, wonende op De Lauwers in Zuiderburen, willen beiden pastoraal ouderling worden. Engelien van der Zwaag, wonende op De Pôlle in Goutum, wil toetreden tot de diaconie. 

lees meer »
 
MUZIKAAL OPTREDEN VAN VOCALGROUP CHORAL IN OASEKERK MUZIKAAL OPTREDEN VAN VOCALGROUP CHORAL IN OASEKERKZondagmiddag 14 mei heeft Choral in een muzikale raamvertelling het leven van de Joods-Russische schilder Marc Chagall (en zijn liefdes) naar voren gebracht.
In de muziek en liedteksten klonken steeds weer de universele thema's uit de liefde door: vreugde, verdriet, eenzaamheid, geborgenheid en tintelend plezier.
Het was wederom een prachtige uitvoering, indrukwekkend en mooi van toon!

lees meer »
 
DE NIEUWSTE WEBLOG VAN INGE LANDMAN DE NIEUWSTE WEBLOG VAN INGE LANDMAN


Lees hier de nieuwste weblog van Inge Landman:
'Straks in Nederland.....'
 ( 8 mei 2017)