VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Diaconie VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Diaconie

Thema: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Sobere maaltijd:
De komende woensdagen t/m 21 maart zijn er sobere maaltijden in de kerk, waaraan iedereen mag deelnemen. Ze worden ingevuld en vormgegeven door gemeenteleden.
Alleen onbelegd brood meenemen, voor water, thee en een kopje soep wordt gezorgd.
Tijd: 18.00 uur


U kunt tot 25 februari 2018 huispaaskaarsen bestellen.

De intekenlijst ligt in de hal van de kerk.

Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne ‘Onvoorwaardelijke Liefde. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.

Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Er komt weer een actie voor de voedselbank Leeuwarden!
Op 24 maart gaan we ons hier voor inzetten! Een intekenlijst ligt in de koffieruimte van de Agneskerk. Helpt u mee?
 

lees meer »
 
VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Kindernevendienst VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Kindernevendienst

Thema: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema dat we daarbij gekozen hebben is: Ik zorg voor jou. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen.

lees meer »
 
VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Symbolisch bloemschikken VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2018 - Symbolisch bloemschikken

Thema: Stem van hemel en aarde
Voor de schikkingen gebruiken we een basissymbool. Dit keer hebben we gekozen voor een gaffelstam. Deze heeft de vorm van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt.
In alle lezingen kom je iets van de stem uit de hemel en de stem van de aarde op het spoor.
 

lees meer »
 
VERSLAG ONTDEKKERK OP 11 FEBRUARI VERSLAG ONTDEKKERK OP 11 FEBRUARIOntdekkerkviering: zondag 11 februari
Je ligt er uit…
Dat was het thema wat we bedacht hadden voor de ontdekkerkviering. Door de griep waren er veel mensen en kinderen die er even een tijdje uit lagen.
We merkten dit ook in de hoeveelheid mensen die kwamen.
Maar o, wat hebben we een mooie en bijzondere ochtend gehad!

Martha heeft het prachtige verhaal over, de melaatse man verteld, hij lag er ook uit, omdat hij allemaal rare plekken op zijn lichaam had, niemand wilde iets met hem te maken hebben.

lees meer »
 
ZONDAG 11 FEBRUARI 2018 ZONDAG 11 FEBRUARI 2018In de dienst van 11 februari is er afscheid genomen van de pastorale medewerkers: Janet Visser en Minke Bloemsma. Voorzitter van Pastoraal Beraad, Alja Schokker, sprak hen toe!In de dienst van vanmorgen is als pastoraal medewerker van Hempens aangesteld: Rika Hiemstra.
'Wees in het werk door u aanvaard,
gezegend van Godswege,
dat u toegewijd en trouw
en onder geheimhouding
van wat u in vertrouwen wordt meegedeeld
uw opdracht in deze gemeente zult vervullen'

lees meer »
 
VACATURE PENNINGMEESTER M/V VACATURE PENNINGMEESTER M/V

Vanwege het aftreden van onze penningmeester Pieter Miedema, komt het College van Kerkrentmeesters graag in contact met gemeenteleden die belangstelling hebben voor de functie van penningmeester. 

lees meer »
 
VLAG CULTURELE HOOFDSTAD BIJ AGNESKERK VLAG CULTURELE HOOFDSTAD BIJ AGNESKERKOok de Agneskerk werkt mee aan verhalen van 'Under de Toer' tijdens de Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Buitengewone manifestaties in en rond de kerken in Fryslân. Van 14-24 juni wordt 'Het heilige hert van Cambuur', rondom de Agneskerk opgevoerd. Nog even wachten dus! 

 
SLEUTELUITGIFTE AGNESKERK SLEUTELUITGIFTE AGNESKERK

Als gevolg van het onverwachte, plotselinge overlijden van Steven Hartkamp hebben wij onvoldoende zicht op  hoeveel sleutels  in omloop zijn -  en bij wie - voor de toegang tot de Agneskerk. Daarom is besloten om in de kerkdeur een nieuw  gecertificeerd  slot aan te brengen.

 
 

lees meer »
 
KOPIJVERZAMELAAR GEANDEWEI KOPIJVERZAMELAAR GEANDEWEI

Per 1 maart a.s. stopt Ettie Hartholt met het verwerken van de kopij voor Geandewei. Geandewei verschijnt 23 keer per jaar. De kopij wordt door de kopijverzamelaar verzameld, verwerkt tot een bestand, gecontroleerd (tekstredactie), bewerkt (opmaak) en verzonden naar de centrale redactie. Heb jij zin om deze taak over te nemen of heb je behoefte aan meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ettie Hartholt.

 
DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING

Dinsdag 6 maart komen we weer bij elkaar om hoofdstuk 10 van het boek ‘Het hart van het Christendom’ van Marcus Borg te bespreken.
In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt. Als je de Bijbel niet meer letterlijk kunt nemen,
en twijfelt of Jezus echt opstond als mens van vlees en bloed, hoe kun je dan nog christen zijn? Wat geloof je dan eigenlijk? Marcus Borg laat zien dat er een lange traditie is van anders dan letterlijk geloven,
en wat de kern is die blijft staan.

Om de kring goed te kunnen volgen verdient het aanbeveling het boek ‘Het hart van het Christendom, modern geloof en de traditie’ van Marcus Borg aan te schaffen.
De kring komt 1 x per maand op dinsdagochtend bijeen, van 9.30-11.30 uur

 
NIEUWE CONTACTPERSOON KINDEROPPAS NIEUWE CONTACTPERSOON KINDEROPPAS

Tot nu toe was Mirjam Talma contactpersoon voor de kinderoppas. Het stokje is overgenomen door Trientsje Wijbenga. U kunt haar (tot zaterdagavond 20.00 uur) via e-mail () of sms /whatsapp laten weten dat u van de oppas gebruikt wilt maken. Haar telefoonnummer is 06-20621807. 

 
ZUIDERJOOS ZUIDERJOOS

De volgende Zuiderjoosavonden staan gepland op:

2018: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april en 8 juni
Zet deze data alvast in je agenda, zodat je erbij kunt zijn!
Voor meer informatie over Zuiderjoos, klik HIER