OUDE MOBIELTJES, CARTRIDGES EN TONERS OUDE MOBIELTJES, CARTRIDGES EN TONERS

De zomer staat voor de deur! We gaan graag opgeruimd met vakantie.
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden.
Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie! (geen opladers, snoeren, hoesjes) Mede dankzij uw waardevolle bijdrage kunnen zij nog meer mensen een mooie toekomst geven!

In de hal van de kerk of de koffieruimte staat hiervoor een grote doos.

 
COMMISSIE VORMING & TOERUSTING COMMISSIE VORMING & TOERUSTING

Door het vertrek van Willem van de Kooij als ouderling is de Commissie Vorming & Toerusting op zoek naar gemeenteleden die in deze commissie plaats willen nemen. Op dit moment bestaat deze commissie nog uit twee leden, te weten mevrouw Martha de Boer en onze voorganger ds. Rinsma. Zoals u wellicht weet, werkt de commissie vorming & toerusting samen met de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum. Gezamenlijk stellen zij elk jaar een nieuw programma samen voor gemeenteleden en andere belangstellenden. 

lees meer »
 
HUIS STATUSHOUDERS HUIS STATUSHOUDERS

Op 19 juni heeft kerkrentmeester Jan de Graaf de sleutels van het huis dat door ons als gemeente is aangekocht, overgedragen aan de huurders. Het huis wordt nu bewoond door een vluchtelingengezin uit Syrië bestaande uit een moeder met 4 kinderen. In het najaar hopen we u hier mee over te kunnen vertellen. Om ook anderen te inspireren heeft Boukje van Koningsveld, voorzitter van het college van Kerkrentmeesters een interview over de aankoop van het huis gegeven. Het interview is hier te lezen. Het is afkomstig uit het julinummer van 'De verwondering'; het levensbeschouwelijke magazine van de NCRV.

 
PASTORALE ZORG IN VAKANTIETIJD PASTORALE ZORG IN VAKANTIETIJD

Het is zomer en dat betekent dat zowel pastorale ouderlingen als uw pastor weg kunnen zijn op een moment dat u iemand van de kerk zou willen spreken. Maar mocht u in dringende situaties een pastor of dominee willen spreken, dan is dat dankzij de samenwerking met mijn collega’s uit de classis heel wel mogelijk. Daarvoor kunt u altijd contact opnemen met uw ouderling of één van de pastorale medewerkers. Mochten zij niet bereikbaar zijn, dan kunt u ook rechtstreeks een van de leden van het moderamen bellen. Zij allen kunnen u in contact brengen met een vervangende dominee of pastor.

 
GROEP 6 VAN DE WIARDASKOALLE OP BEZOEK GROEP 6 VAN DE WIARDASKOALLE OP BEZOEK

Op 20 juni waren zo'n 25 kinderen van groep 6 met hun godsdienstdocent in de Agneskerk op bezoek.  Aan het begin werd een kaars aangestoken, net als gebruikelijk is aan het begin van een les. Tijdens dit moment van stilte was er gelegenheid om aan iemand te denken. Daarna heeft ds. Rinsma veel verteld en van alles laten zien. De kinderen konden uiteraard ook vragen stellen.

 
BELEIDSPLAN 2017-2021 BELEIDSPLAN 2017-2021

In de vergadering van 12 juni j.l. heeft de kerkenraad het beleidsplan 2017-2021 vastgesteld. 

 
BEVESTIGING OUDERLING BEVESTIGING OUDERLING

De kerkenraad is erg blij u te kunnen meedelen dat in de dienst van 6 augustus Jenny Mink (Wetterkrite in Goutum,) als ouderling zal worden bevestigd.

 
 

 
DE NIEUWSTE WEBLOG VAN INGE LANDMAN DE NIEUWSTE WEBLOG VAN INGE LANDMAN


Lees hier de nieuwste weblog van Inge Landman van 20 juni 2017 met als thema: nog lang geen vrede in Columbia.

 

 
KOEKJESMIX VERKOOP KOEKJESMIX VERKOOP


De kinderen van de kindernevendienst hebben "potten vol koekjes" verkocht voor ons adoptiekindje Gerlande Bertini. De verkoop ging zo goed dat we te weinig potten hadden. Wilt u  nog een pot vol koekjesmix  kopen ( brownies of koekjes met m&m chocoladestukjes) ... een  mailtje naar  is voldoende,  de pot wordt zo snel mogelijk thuisbezorgd

lees meer »
 
BEVESTIGING NIEUWE AMBTSDRAGERS BEVESTIGING NIEUWE AMBTSDRAGERS


Op Pinksterzondag zijn
Engelien van der Zwaag als diaken en
Anne Tiemersma als ouderling bevestigd in een feestelijke dienst in de Agneskerk.

'Wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd'  (lied 345)

lees meer »
 
AFSCHEID AMBTSDRAGERS AFSCHEID AMBTSDRAGERS

Op Pinksterzondag hebben we afscheid genomen van:
Willem van der Kooij, als ouderling,
Henk de Vries, ook als ouderling en
Leo de Hollander als ouderling en tevens voorzitter van de kerkenraad.
Annette Brandenburg, secretaris van de kerkenraad, heeft na de dienst de 'mannen van stavast' toegesproken in rake bewoordingen.
Toespraak Henk. - Toespraak Willem - Toespraak Leo

Foto v.l.n.r.: Henk, Leo en Willem

 
KIRCHENTAG IN BERLIJN KIRCHENTAG IN BERLIJNTerug van de Kirchentag in Berlijn: vanwege de onverwachte drukte op de ring moesten we Wittenberg helaas links laten liggen, maar daarvóór had ik met duizenden anderen op de Strasse der 17.en Juni ademloos staan luisteren naar het interview met Bundeskanzler Merkel en (former) Mr. President Barack Obama. Hoe ontspannen beide regeringsleiders daar in hun stoel zaten en ernstig ingingen op de gestelde vragen.

lees meer »
 
EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE GEMEENTE? EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE GEMEENTE?

Na een gemeente-avond, waarop het meerjarenbeleidsplan van onze gemeente is besproken en daarop commentaar kon worden geleverd, is dat beleidsplan op 8 mei jl. in de kerkenraad vastgesteld. Maar er is nog één punt, waarover geen beslissing is genomen. Dat betreft de naam van onze gemeente. 

lees meer »