PROJECT MIJN PLEK PROJECT MIJN PLEKMevrouw Gretha Wijbenga heeft wekenlang folders in de kerk liggen met de vraag of mensen mee willen doen aan haar project.
Uit de folder:'In oktober vindt het fotofestival FryslanPhoto plaats.Tijdens dit festival is er een expositie rondom het thema: 'MIJN PLEK' 
Wijbenga dacht direct aan de vaste plek van de kerkganger.
Afgelopen zondagmorgen heeft zij kerkgangers op hun plek gefotografeerd in een lege kerk.

lees meer »
 
BEVESTIGING OUDERLING IN AGNESKERK BEVESTIGING OUDERLING IN AGNESKERK


In de dienst op zondag 6 augustus is bevestigd als ouderling mevr. Jenny Mink.

'Wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
maak Gij ons trouw en echt.'
(lied 345:3)

 
REACTIE BEZOEK WIARDASKOALLE REACTIE BEZOEK WIARDASKOALLENaar aanleiding van een bezoek aan onze kerk van een klas kinderen van de Wiardaskoalle in Goutum heeft ds. Gerard Rinsma een poster gekregen met enorm leuke reacties. Bovenstaande foto hangt in de koffieruimte van onze kerk!

 
TSJERKEPAAD 2017 AGNESKERK TSJERKEPAAD 2017 AGNESKERK

19 aug. 13.30-17.00 uur:
Vanaf 16.00 uur aandacht aan 500 jaar Reformatie met kort aandacht voor Luther en zijn 95 stellingen met daarna een uitvoering op cd van de symfonie nr. 5 'De Reformatie van Felix Mendelssohn Bartholdy

26 aug. 13.30-17.00 uur:
Een fototentoonstelling rond de restauratie (afgerond in 2006) van de Agneskerk. De foto's zijn indertijd gemaakt door dhr. Gerrit Elzinga.

2 sept. 13.30-17.00 uur:
Het Van Damorgel wordt van 15.30 -16.00 uur bespeeld door dhr. T.P. Grunbauer uit Amersfoort.

9 sept. 10.00-17.00 uur:
Van 14.00 - 15.00 uur Gerrit Wempe orgel en Gerard Rinsma saxofoon

 
TENTDIENST ZUIDERBUREN TENTDIENST ZUIDERBUREN

U bent van harte uitgenodigd bij de tentdienst van de gezamenlijke kerken van Leeuwarden. De tent staat voor de Maximaschool en de dienst begint om 11.30 uur uur. Het thema is 'bouw uw koninkrijk'. Na de dienst is er koffie, thee, fris, koek en taart. Klik hier voor de flyer.

 
GELUIDSINSTALLATIE AGNESKERK GELUIDSINSTALLATIE AGNESKERK

Toen in het voorjaar de geluidsinstallatie in de Agneskerk haperde heeft het college van kerkrentmeesters besloten om de installatie te laten doorlichten en waar nodig te vernieuwen om aan de eisen van deze tijd te kunnen voldoen. De laatste weken ondervinden wij  jammer genoeg tijdens de eredienst heel veel hinder van de haperende geluidsinstallatie.

lees meer »
 
OUDE MOBIELTJES, CARTRIDGES EN TONERS OUDE MOBIELTJES, CARTRIDGES EN TONERS

De zomer staat voor de deur! We gaan graag opgeruimd met vakantie.
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden.
Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie! (geen opladers, snoeren, hoesjes) Mede dankzij uw waardevolle bijdrage kunnen zij nog meer mensen een mooie toekomst geven!

In de hal van de kerk of de koffieruimte staat hiervoor een grote doos.

 
DE NIEUWSTE WEBLOG VAN INGE LANDMAN DE NIEUWSTE WEBLOG VAN INGE LANDMAN


Lees hier de nieuwste weblog van Inge Landman van 20 juni 2017 met als thema: nog lang geen vrede in Columbia.

 

 
EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE GEMEENTE? EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE GEMEENTE?

Na een gemeente-avond, waarop het meerjarenbeleidsplan van onze gemeente is besproken en daarop commentaar kon worden geleverd, is dat beleidsplan op 8 mei jl. in de kerkenraad vastgesteld. Maar er is nog één punt, waarover geen beslissing is genomen. Dat betreft de naam van onze gemeente. 

lees meer »