AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS


Op zondag 16 oktober hebben we twee nieuwe ambtsdragers verwelkomd.
Als diaken is bevestigd Marike van Dijk en Harry Kuiper is aangesteld als kerkrentmeester.
Afscheid hebben genomen als diaken Hennie Hoekstra en Maartje Koek en Willy de Jong als pastoraal medewerker.
De voorzitter van de kerkenraad, Leo den Hollander, heeft na afloop van de dienst hen toegesproken en hen met een bloemetje in het zonnetje gezet.

lees meer »
 
HOERA, NIEUWE AMBTSDRAGERS! HOERA, NIEUWE AMBTSDRAGERS!

De kerkenraad is erg blij dat er twee mensen zijn gevonden die diaken willen worden. Het gaat om Arie de Vries, wonende Wetterkrite 40 in Goutum, en Marike van Dijk, Ytsjesân 91 in Zuiderburen. Bovendien is Harry Kuiper, De Lauwers 6 in Zuiderburen bereid gevonden om toe te treden tot het college van kerkrentmeesters, waarmee in een al lang bestaande vacature wordt voorzien. Ook hiermee zijn we dan ook erg blij. 

lees meer »
 
PLAATSELIJKE REGLEMENT PLAATSELIJKE REGLEMENT

Hierbij leggen wij u het plaatselijk reglement voor, dit concept is in de kerkenraad vastgesteld. U krijgt op de gemeenteavond van 23 november (een uitnodiging hiervoor volgt nog)  gelegenheid op het reglement te reageren. U kunt ook een schriftelijke reactie geven.
Leo den Hollander

 
VRIJWILLIGER VOOR GEZELSCHAP GEVRAAGD VRIJWILLIGER VOOR GEZELSCHAP GEVRAAGD

Is er een vrijwilliger die zo nu en dan een ouder iemand in Goutum een dagdeel gezelschap wil houden zodat zijn partner er eens even op uit kan gaan? Voor aanmelding of informatie hierover kan men terecht bij één van de diakenen.

 
ZEILKAMP JONGEREN 2016 ZEILKAMP JONGEREN 2016Onze jongeren hebben een fantastisch zeilweekend achter de rug!
De foto's in het fotoalbum geven een impressie hiervan.

 
SIRKELSLAG KIDS SIRKELSLAG KIDS

Oproep voor alle kinderen tussen de 8 - 10 jaar

Op 18 november a.s. gaan we met alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de Agneskerk meedoen aan een spannende wedstrijd: sirkelslag kids. 

lees meer »
 
WEBSITE MAKE-OVER WEBSITE MAKE-OVER

De website heeft op 6 september 2016 een make-over gekregen, we vonden het tijd voor een frissere 'look'. We werken nog aan verdere verbeteringen dus neem af en toe een kijkje. We hopen dat u snel weer de weg weet op de site. Vragen, suggesties, complimenten? Deel ze met ons!

De websitebeheerders
Willy van Dijk en Ettie Hartholt

 
NACHT DER ZIELEN NACHT DER ZIELENWoensdag 2 november 20.00 uur in de Agneskerk.
NACHT DER ZIELEN - Open bijeenkomst voor allen die iemand willen herdenken.

lees meer »
 
DEEL JE LEVEN - IN VERBINDING DEEL JE LEVEN - IN VERBINDING


Op de startzondag heeft Alice Romar, medeorganisator van de Ontdekkerk, een spiegelverhaal verteld over het thema 'Verbinden'

Het was een mooi verhaal, dat wij HIER  wilden delen met degene, die dit niet hebben gehoord.
 

 
STARTZONDAG 25 SEPTEMBER 2016 STARTZONDAG 25 SEPTEMBER 2016Op de startzondag, 25 september 2016, is de aftrap gegeven aan het winterwerkseizoen. Het was een zonnige, feestelijke en vrolijke start met voor jong en oud een zeer gevarieerd programma.
Als afsluiting om 13.00 uur een levensgrote poppenvoorstelling van de bekende poppenspeler Peter Vermaat.
De foto's in het fotoalbum geven een impressie van deze dag.


 

 
SAMEN-ZINGAVOND MET SYTZE DE VRIES SAMEN-ZINGAVOND MET SYTZE DE VRIES


 

Op donderdagavond 22 september was Sytze de Vries, die voor het Nieuwe Liedboek meer dan 100 liederen teksten schreef, te gast in de Agneskerk. De dichter/theoloog Sytze de Vries heeft verteld over het kerklied en  gaf o.a. antwoord op de vraag: “waarom zingen we in de kerk, en, soms, helaas, alleen nog maar in kerk?” 
De cantorij van de Agneskerk, o.l.v. Olchert Clevering, zong ter ondersteuning mee.

lees meer »
 
NIEUW SEIZOEN MEDITATIE-UUR NIEUW SEIZOEN MEDITATIE-UUR

Het meditatie-uur gaat op woensdagmorgen 28 september weer van start, lees er alles over in de flyer.

 
DE KERKENRAAD ZOEKT VERSTERKING DE KERKENRAAD ZOEKT VERSTERKING

De voltallige kerkenraad verzoekt u zich aan te melden als diaken of ouderling. I.v.m. een bestaande vacature en het aftreden van 2 diakenen in het najaar hebben wij dringend versterking nodig. Ook willen we heel graag dat de 5 bestaande en komende vacatures voor ouderling worden vervuld. Dit vragen wij in het belang van de hele gemeente, en dus ook in uw belang. Ik wil meer weten.

 
DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING

 
DINSDAGOCHTEND 1 NOVEMBER GESPREKSKRING


We zijn gestart met het boek ‘Het hart van het Christendom’
van de in 2014 overleden theoloog Marcus Borg.
In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt.

Wordt u nieuwsgierig kom gerust!

lees meer »
 
WEBLOG INGE LANDMAN WEBLOG INGE LANDMAN

Lees de nieuwste weblog van Inge Landman. 

'OPROEP: OMRING ONS MET JULLIE GEBEDEN'