ZONDAGSBLAD ZONDAGSBLAD

Op dit bij de diensten in de Agneskerk uitgereikte blad staan dikwijls ook mededelingen en een agenda voor de eerstvolgende week vermeld.
Gegevens daarvoor moeten vóór de woensdag worden doorgegeven aan de predikant. Ook op de liturgieblaadjes voor de diensten in de Martinuskerk en Márkant staan mededelingen en agenda afgedrukt.

De kerkdiensten staan eveneens vermeld in de dorpskranten van Goutum (Diggelfjoer) en van Hempens/Teerns (Brêgenijs) en in het Friesch Dagblad.

terug