WELKOMSTKAART WELKOMSTKAART
Het is vakantietijd. De koffers worden gepakt, bij mezelf levert dat een zekere spanning op. Hoe zal de reis gaan? Waar kom ik terecht? Af en toe speelt zelfs de gedachte door mijn hoofd om thuis te blijven. Natuurlijk besef ik dat het een luxeprobleem is, maar het voelt unheimisch als je in de vreemde komt. Toch levert het je wel wat op als je gaat! “Het vreemde” laat je namelijk anders kijken.
Hoe zou dat voor de asielzoekers zijn, die wonen in Hotel Campanile te Goutum? Het zal u niet ontgaan zijn. De vraag van ons allemaal is:  “Hoe kunnen we met het vreemde omgaan?”
Het geheim is niet wegglijden in isolement, vermijdend gedrag of een machtsoplossing. Eigenlijk zijn wij allemaal vreemdelingen voor elkaar. Af en toe is ieder mens voor zichzelf een vreemde. Die gedachte leert ons dat wij allen gelijk en vertrouwd zijn met die vreemdheid. Het voordeel is dat het vreemde ervoor zorgt dat we scherper kunnen zien wat de kern is van ons leven; medemenselijkheid! Deze waarde helpt je om je te kunnen verhouden tot je medemens.
Laten we daarom beginnen om onze nieuwkomers welkom te heten en een welkomstkaart te bezorgen/sturen. Het adres is: Wergeasterdyk 1, 9084 AS Goutum. Mocht u als vrijwilliger aan de slag willen, dan kunt u een mail sturen naar: goutum@coa.nl

Annemiek Heerma

 
terug