WELKOM IN DE AGNESKERK WELKOM IN DE AGNESKERK
Welkom in de Agneskerk

Vanaf zondag 21 maart 2021 is de Agneskerk in Goutum elke donderdag- en zondag middag open tussen 16.00 – 17.00 uur.
De paaskaars is aan, en er is gedimd licht aan in de kerk.


Een ieder die dat wil kan, met in achtneming van de coronaregels, even binnenlopen, eventueel een kaarsje aansteken, even plaatsnemen in de kerk voor een moment van stilte en inkeer.
Er liggen teksten op een tafel in de kerk en een logboekje in de kerk.
U wordt gevraagd uw naam te noteren en als u wilt iets toevoegen.

De kerkenraad heeft besloten dat er 2 mensen tegelijk in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn. Als u ziet dat er al 2 mensen aanwezig zijn, wacht dan even of kom op een ander tijdstip terug.

Extra is de kerk open op de avond van Stille Zaterdag, 3 april,  tussen  19.00 en 20.30 uur, als paaswake.  Ook hier geldt dat er niet meer dan 2 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de kerkzaal.

Voel u welkom !

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Goutum c.a.
Sytske Aalders, koster

 
terug