WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING
Hoewel we op dit moment niet weten , wanneer we weer als kerk samen kunnen komen, moeten we er wel van uitgaan dat we binnenkort weer iets kunnen organiseren, om samen te beleven en van te genieten. 

Dit is gedeeltelijk de taak van de Commissie Vorming en Toerusting. We organiseren geloofsondersteunende activiteiten, zoals lezingen, boekbesprekingen, toneeluitvoeringen, muziek etc. 
We verzorgen de contacten met de mensen die we uitnodigen en doen de publiciteit. Kortom we houden ons bezig met alle praktische zaken rondom een evenement. 
Er wordt gemiddeld 1 x per 2 maanden vergaderd, of vaker, als dat nodig is. De Commissie is een samenwerking tussen de Oase (Leeuwarden-Oost) en de (Agneskerk-Goutum). Beide kerken leveren commissieleden. 

Op dit moment is er vanuit Goutum nog maar 1 commissielid. Dat is te weinig. Heb je zin om mee te doen, graag een berichtje naar Jansje Tolsma tel. nr. 058-2801034 of e-mail jtb@chello.nl
 
terug