VEERTIGDAGENTIJD: SOBERE MAALTIJD EN VESPER VEERTIGDAGENTIJD: SOBERE MAALTIJD EN VESPER

Op Aswoensdag 14 februari begint de Veertigdagentijd en bereiden we ons 40 dagen voor op Pasen. De kleur is paars want het is een tijd van bezinning, soberheid en vasten. 
Het vasten is een oefening in zelfdiscipline en matigheid. Het doel kan zijn om te consuminderen, af te vallen, te de-toxen of af te komen van een verslavende gewoonte. Het is ook een tijd van bezinning op jezelf, de wereld of je meer open te stellen voor God en medemensen. De huidige energiecrisis, inflatie etc. noodzaakt velen van ons om soberder te leven en ons te bezinnen op de situatie in onze wereld. In die zin mag je het gerust ‘vasten’ noemen.

Vasten heeft ook nog een andere dimensie, namelijk: niet iets laten staan maar iets extra’s doen. Je kunt daarbij denken aan meer tijd nemen voor bijbel lezen, bidden of meditatie maar ook aan iets extra’s doen voor een ander: een kaartje sturen of iemand uitnodigen om te komen eten. In dat kader organiseren we in de Veertigdagentijd 2 keer een sobere maaltijd waarbij ieder die komt zijn eigen onbelegd brood meeneemt dat samen gedeeld wordt. Wij zorgen voor vegetarische soep, water en thee. Na de maaltijd is er een korte vesper.

De sobere maaltijden en vespers zijn op woensdag 14 februari en woensdag 6 maart in de Agneskerk. De maaltijd begint om 18 uur en de vesper om 19 uur. Iedereen is van harte welkom, hetzij bij beiden of bij één van beiden.
 
terug