THEMA-AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING THEMA-AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING
THEMA – AVONDEN THEOLOGISCHE VORMING LEEUWARDEN HERFST 2020


I. SPIRITUALITEIT IN HET SPOOR VAN LUTHER
( Samen met de Lutherse Gemeente van Leeuwarden)
In de Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30 8911KN  Leeuwarden
In verband met 1,5 meter regels houden we de cursus in de kerkzaal.
Kosten: 20,-- (inclusief reader die tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgereikt) te voldoen op de eerste cursusavond
I: Spiritualiteit van het bidden
docent: prof. dr. Markus Matthias
27 oktober 2020, 19.30 – 21.00 uur

 
Voor Luther was bidden niet vanzelfsprekend. Bidden mag dan door Teresa van Lisieux (in haar Histoire d'une âme) zo mooi beschreven zijn als "het opwaarts bewegen van het hart", maar hoe doe je dat precies? Wat voor gebedsvormen bestaan er en welk rol speelt het persoonlijk gebed in het proces van innerlijke groei? Op welke manier kan bidden je toenemend vertrouwd maken met God of het goddelijke? Hoe kunnen we  de nabijheid van God ervaren ook al kunnen wij onmogelijk opklimmen naar Gods ideale wereld? Luther heeft hier spannende dingen over geschreven die we gaan lezen.
 
II: Spiritualiteit van het vieren
docent: ds. Willy Metzger
17 november 2020, 19.30 – 21.00 uur
 
Liturgie is het geheel van gebeden,  lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God en diens heerschappij. In liturgie wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel in het zingen, in gezamenlijk gesproken gebeden, in staan en zitten, en in het zich heel bewust 'in een ruimte' bevinden.  De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uittillen. Kerkmuziek kan daarbij een centrale rol vervullen.
 
III: Spiritualiteit van het leven uit genade
docent: ds. Louisa Vos
8 december 2020: 19.30 – 21.00 uur
 
Voor Luther is leven uit Gods genade een voortdurende spirituele oefening waarbij we leren hoezeer we Gods vergeving nodig hebben. In de boetepsalm 51 bidt David dat God zijn ogen moge afwenden van onze zonden. 'Zonde' is een leven dat op zichzelf gericht is: je meent dat je je leven geheel zelf in handen hebt, je bent volledig autonoom. Daarmee ontken je hoezeer alles wat wezenlijk is in je leven je geschonken wordt en hoezeer je afhankelijk bent van anderen en de Ander. Wij zijn gemaakt om lief te hebben en geliefd te worden. Naar God en andere mensen toe leven is wat de Schepper heeft bedoeld en dan merk je hoezeer je die genade nodig hebt en waarom we dagelijks om vergeving kunnen vragen.
 
IV: Spiritualiteit bij de ervaring van het lijden
docent: dr. Theo van Willigenburg
5 januari 2021, 19.30 – 21.00 uur
 
Lijden kan het gevolg zijn van liefde (je lijdt het meest aan het verlies van wat je lief is), maar veel lijden komt ook voort uit natuurrampen en uit menselijk kwaad. Vooral dat laatste heeft Bonhoeffer moeten ervaren. Daarbij werd het hem duidelijk dat een spirituele weg van omgang met je eigen lijden ons dichter bij de kern van ons bestaan en bij God kan brengen. De Bijbel kent niet voor niets talrijke weeklacht-psalmen waarin God wordt bevraagd en waarin de bidder een innerlijke verandering doormaakt juist omdat hij huilend Gods presentie zoekt.
 
V: Spiritualiteit van de Schrift
docent: ds. Suzanne Freytag
19 januari 2021, 19.30 - 21.00 uur
 
In de protestantse traditie is de eerbiedige omgang met de Bijbel een belangrijke bron van spiritualiteit. Lutheranen in Duitsland kennen een Tageswort (bijbelvers voor de dag) en een Monatsspruch. En niemand zal ooit het vers vergeten dat hij of zij bij de doop heeft meegekregen. We verkennen de verschillende vormen van bijbellezing: van de Lectio Continua(waardoor je vertrouwd raakt met de wonderlijke wereld van de Bijbel) tot aan Lectio Divina (‘herkauwend’ lezen) en bibliodrama (je identificeren met een bepaald personage). Wie ‘in de Bijbel’ leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd “verzadigd en dronken worden” van de vele Paasdaden van God en de belofte van het heil in Christus.De cursus wordt ook online aangeboden.
Aanmelding voor de avonden in de Lutherse Kerk: theologischevorming2.0@gmail.com

Aanmelding voor de online (zoom) bijeenkomsten via: lerenvanluther@gmail.com
Op de volgende avonden kunt u zich melden voor de zoomcursus:
 
I: Spiritualiteit van het bidden
docent: prof. dr. Markus Matthias

 
17 november 2020
II: Spiritualiteit van het vieren
docent: ds. Willy Metzger
 
8 december 2020
III: Spiritualiteit van het leven uit genade
docent: ds. Louisa Vos
 
12 januari 2021
IV: Spiritualiteit bij de ervaring van het lijden
docent: dr. Theo van Willigenburg

 
2 februari 2021
V: Spiritualiteit van de Schrift
docent: ds. Suzanne Freytag
 
9 februari 2021

II. HALIK LEZEN
Tomás Halík (Praag, 1948) is één van de belangrijkste theologen van deze tijd. Hij sloot zich tijdens het communisme aan bij de rooms-katholieke kerk en was actief bij de ondergrondse universiteit, nadat het regime hem tot vijand van de staat had verklaard. Hij werd in 1978 in het geheim tot priester gewijd, terwijl hij werkte als psychotherapeut. Na de Fluwelen Revolutie werd hij hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit. Zijn boeken zijn in vele talen vertaald en in 2014 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs. Onder Johannes Paulus II was Halík lid van de pauselijke Raad voor de dialoog met niet-gelovigen. Ook in Nederland vinden zijn boeken gretig aftrek. Zowel binnen als buiten de kerk.
We lezen een aantal sleutelteksten uit:
‘De nacht van de biechtvader’ (2016), ‘Geduld met God’(2013), ‘Raak de wonden aan’(2018) en ‘Niet zonder hoop’( 2019).
Data : 22 oktober, 26 november, 10 december en 14 januari
Tijd: 20.00 – 21. 45 uur
Plaats : Kurioskerk
Kosten : € 30,00 pp inclusief reader met alle teksten
Maximaal aantal deelnemers: 10
Opgave: theologischevorming2.0@gmail.com
 
terug