TERUGBLIK TERUGBLIK
Terugblik                                            door Annemiek Heerma
Een dankbaar gevoel komt naar boven borrelen als ik terugkijk op het afgelopen kerkelijk jaar. Hierbij denk ik aan de koffieochtenden, een aantal zijn me bijgebleven; mensen die over hun hobby’s vertelden, de tentoonstelling van de kerststalletjes en de verhalen over de Elfstedentocht. Daarnaast denk ik ook aan de voorbereidingsavonden, waarin we met een groepje de liturgieën voor de kapelkuiers hebben samengesteld. Maar bovendien ben ik dankbaar voor de gesprekken die ik heb mogen voeren, dan kom je echt nader tot elkaar.

Dankbaarheid is een grondhouding, een levensstroom, wat ons veerkracht geeft om door te gaan. Dat schept perspectief voor het nieuwe kerkelijk jaar, hiervan wordt het thema: “Ga mee!“. Elk mens kent periodes, waarin het moeilijk is om dankbaar te zijn. Mogen we elkaar juist dan uitnodigen: “Ga mee!“, de gemeenschap kan je dragen.

 
terug