VREEMDELINGEN EN PRIESTERS VREEMDELINGEN EN PRIESTERS

Vreemdelingen en priesters
Stephan Paas over de betekenis van kerk en christendom in een seculiere cultuur
Twee avonden met ds. Adri Terlouw
Als christenen zijn we een kleine minderheid en het is ‘normaal’ dat we dat ook blijven, aldus theoloog des vaderlands Stephan Paas. Over wat dat betekent gaat dit boek vol leerzame inzichten en interessante uitzichten, geschreven vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid. Tegelijk laat hij een aantal vragen onbeantwoord. De belangrijkste daarvan is of de seculiere cultuur ons ook iets te geven heeft en ons kan helpen het geloof op een nieuwe inspirerende wijze te beleven en te verwoorden? Theologen als Bonhoeffer en Halik hebben daar belangrijke dingen over gezegd. Ook zij komen dus aan bod.
Data: woensdag 5 februari en woensdag 19 februari 2020
Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: de Oase, Weideflora 142
Aanmelden: bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87  
Meer informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

terug