SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKING ADVENT EN KERST SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKING ADVENT EN KERST
Symbolische bloemschikking: GEEF LICHT
De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen  kransen worden geschoven.
De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God .

Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst!

Eerste advent: ‘God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan, als een herder die zijn kudde verzamelt’.

Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar. De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor de schapen (bolletjes wol) zich veilig kunnen verzamelen.
God zal onze koning zijn: dat beeld kan in de donkere dagen voor kerst een lichtpuntje zijn!Tweede advent: ’Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen’.

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend.  De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. . Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot  nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog .

God is een teken van licht dat in onze duisternis schijnt. Dat licht kan helpen om een verlangen aan te wakkeren, een verlangen dat ons aanzet om ons zelf in te zetten voor vrede en licht.
 
terug