wo 1 maart 2017

Sobere maaltijd en vesper

Locatie: 
 Agneskerk Goutum
Tijdstip: 
 sobere maaltijd om 18.00 uur, vesper om 19.00 uur

Woensdag 1 maart is er om 18:00 uur in de koffieruimte van de Agneskerk een zogenaamde sobere maaltijd. De bezoekers nemen daarbij zelf hun droge (dus onbesmeerde en onbelegde) brood mee van huis. De diaconie zorgt dan voor soep, thee en water. We hebben die avond speciale gasten die iets over hun diaconale werk vertellen: Gerwin en Minke van Dam. Zij beheren met behulp van de Stichting Driestroom het Moeder- en Kindhuis KIEN te Goutum. In dit Moeder- en Kindhuis proberen Gerwin en Minke in ongeveer een jaar tijd de vaak jonge moeders te leren om goed voor hun kind te zorgen. Op die manier hoeft hun kind niet in een pleeggezin of opvanghuis geplaatst te worden en blijft de binding tussen moeder en kind veel beter in stand. Na de sobere maaltijd volgt om 19.00 uur een vesperviering in de kerk. Na deze viering volgt een gemeenteavond, waarin uitleg wordt gegeven over de 40-dagenprojecten van de diaconie en de kindernevendienst. Ook de liturgische bloemschikkingen worden gepresenteerd. We hopen van harte dat onze bezoekers niet alleen de eerste, maar ook op de volgende woensdagen van de 40-dagentijd om 18:00 uur bijeen komen in de kerk en bij toerbeurt voor de soep zorgen. 

terug