SCHOENENDOOSACTIE SCHOENENDOOSACTIE

Schoenendoosactie “Van mij voor jou”
Ook dit jaar willen we samen met IKC Maxima weer meedoen aan de schoenendoosactie van Gain. Iedereen kan meedoen aan deze prachtige actie, door zelf een schoenendoos te versieren en te vullen met de aangegeven spullen uit de folder. Je kunt een flyer vinden in de kerk of mailen naar agnesheetuwelkom@gmail.com. Ook voor vragen. De dozen kunnen worden ingeleverd tot en met woensdag 30 november. Daarna worden de dozen gelijk weggebracht.

Het verzenden van de schoenendoos kost € 5,00. Graag zoveel mogelijk contant in een envelop bovenop de doos doen en afgeven in de kerk, of bij Minke Bloemsma of bij Marja Bakker. Als je geen schoenendoos wil maken, maar wel een bijdrage wil leveren dan mag en kan dat altijd! Neem dan ook even contact op met Minke of Marja. Elk jaar hebben we geld tekort, daarom is het fijn te weten hoeveel geld er namens de Agneskerk kan worden overgemaakt kan worden. We hopen ook dit jaar weer op een groot aantal dozen! Doe jij ook mee? Succes!

Namens de kindernevendienst van de Agneskerk in Goutum, Minke en Marja

 
terug