do 22 september 2016

samen-zingavond met Sytse de Vries

Locatie: 
 Agneskerk Goutum
Tijdstip: 
 20.00 uur

Op donderdag 22 september, 20.00 uur is Sytze de Vries, die voor het Nieuwe Liedboek voor meer dan 100 liederen teksten schreef, te gast in de Agneskerk. Sytze zal vertellen over het kerklied. Sytze de Vries geeft o.a. antwoord op de vraag: “waarom zingen we in de kerk, en, soms, helaas, alleen nog maar in kerk?” Volgens theoloog Sytze de Vries is zingen van wezenlijk belang voor het geloof en de gemeente. “Het is een kenmerk van het kerklied van vandaag”. Er zullen veel liederen gezongen worden, waarbij Sytze tekst en uitleg geeft.De cantorij van de Agneskerk, o.l.v. Olchert Clevering, zingt ter ondersteuning mee. Na afloop staat er een offerschaal klaar voor de onkosten.

 

Van harte uitgenodigd,

Namens de Commissie Vorming en Toerusting vanuit Huizum-Oost/ Agneskerk, Willem van der Kooij

terug