REACTIE BEZOEK WIARDASKOALLE REACTIE BEZOEK WIARDASKOALLE


Naar aanleiding van een bezoek aan onze kerk van een klas kinderen van de Wiardaskoalle in Goutum heeft ds. Gerard Rinsma een poster gekregen met enorm leuke reacties. Bovenstaande foto hangt in de koffieruimte van onze kerk!
terug