MUSICAL JONA MUSICAL JONA


Zoals jullie wellicht nog weten hebben we twee jaar geleden in één dag de musical Esther ingestudeerd en uitgevoerd. Op zondag 13 oktober gaan we met de gezamenlijke kerken van Leeuwarden en Goutum de musical Jona opvoeren in één dag, onder leiding van De Vliegende Speeldoos.

We beginnen 's middags met het instuderen van de teksten en dansjes of rap. De uitvoering is ’s avonds in de Fonteinkerk aan de Goudenregenstraat. Meer informatie volgt via de kindernevendienstleiding.
terug