MEDITATIE MEDITATIE
Gewoon
Het is januari en alles is weer `gewoon`, veel mensen vinden dat bijzonder plezierig! Toch zijn de maanden januari en februari, op zijn Fries een bytsje dreech, omdat de winter met korte donkere dagen oneindig lijkt.
Er is zelfs een maandag, die de meest depressieve dag van het jaar genoemd wordt; de zogenaamde blue monday.
Kunnen de gelukkig nieuw jaar wensen, die we mochten ontvangen ons hierin bemoedigen?
Tijdens de kerstviering voor mensen met dementie in de Agneskerk wenste een mevrouw ons veel “André Rieu” momentjes toe. Het bleek dat ze in het verleden regelmatig concerten van hem bezocht. Haar wens gaat verder dan “gelukkig nieuw jaar”, het gaat om vreugde! Vreugde is anders dan geluk, vreugde is een ervaring.
Paulus brengt de vreugde in verband met de vrede van God, die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7). De vrede komt van God en wordt juist zichtbaar als je het niet verwacht. Het lijkt op wat in 2 Kor. 1:3-11 troost genoemd wordt.
Misschien heeft u in december de t.v. uitzending gezien van Dirk de Wachter, een bekende psychiater. Nadat hij te horen had gekregen dat hij ernstig ziek is, schreef hij het boek: “Vertroostingen, gewone woorden”. De troost zit voor hem in de gewoonheid, in de eenvoudige goedheid. Met een klein gebaar van betekenis zijn voor de ander. Elkaar een klein plezier doen, zoals: ga eens zitten en ik schenk een kopje koffie voor u in. Dat is de “gewonigheid” van het leven en geeft echte vreugde. Hoe somber het op aarde of in ons persoonlijk leven aan toe gaat; de nabijheid van de (A)ander maakt alles anders.
Cruciaal in onze tijd!
Annemiek Heerma

 
terug