LOTGENOTEN CONTACT LOTGENOTEN CONTACT

Iets uitspreken geeft een bestaan
aan wat het in stilte niet had.


                  Jonathan Safran Foer

Uitnodiging lotgenoten contact

Elk mens weet hoe pijnlijk en verdrietig een verlies is. De eerste tijd krijg je vaak steun van mensen om je heen. Na enige tijd verwacht men dat het leven weer gewoon wordt, ook voor u, terwijl je dan juist behoefte hebt aan een klankbord, een luisterend oor, aan mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
In het nieuwe jaar wil ik starten met een aantal bijeenkomsten voor mensen, die hun dierbare hebben verloren. De groepsgrootte is 5 tot 8 personen. Tijdens het samenzijn willen we ruimte geven aan onze ervaringen en gevoelens. We doen dat aan de hand van de metafoor van een pelgrimsreiziger. We sjouwen met een zware koffer. Wat zit er allemaal in?
Als u hier belangstelling voor heeft zou u zich dan voor 1 januari op willen geven bij:
Annemiek Heerma
Kerkelijk werker Agneskerk te Goutum
Telefoon: 06-25162885
Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl
 

 
terug