wo 29 maart 2017

Lezing Jet den Hollander

Locatie: 
 Agneskerk Goutum
Tijdstip: 
 19.30 uur

olidariteit met Palestijnen en Israëliers of: Vijftig jaar bezetting en de rol van oecumenische waarnemers.

Op woensdag 29 maart a.s. houdt Jet den Hollander een inleiding over EAPPI. EAPPI staat centraal voor de waarnemers van het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel. Het werk van deze waarnemers ging in 2002 van start, als antwoord van de Wereldraad van Kerken op de roep om hulp van de 13 kerkgenootschappen in Palestina en Israël. Jet den Hollander was de afgelopen drie jaar coördinator van het programma in Jeruzalem. Werk en wonen daar hebben ook haar nieuw inzicht gegeven in wat de nu al 50 jaar durende bezetting concreet betekent voor Palestijnen en Israëliers.

Na de inleiding en presentatie  wil Jet  met elkaar van gedachten  wisselen en onze houding  bepalen in een conflict dat ook een loyaliteitsconflict is in ons zelf en in onze kerken. Zij doet dit op uitnodiging van de Commissie voor Vorming en Toerusting.
 
U bent van harte uitgenodigd. De lezing vindt plaats in de Agneskerk,en begint om 19.30 uur. 
 

 
 

terug