KINDERNEVENDIENST IS WEER BEGONNEN KINDERNEVENDIENST IS WEER BEGONNEN
In de dienst van 27 september  is de kindernevendienst weer begonnen.
Ds. Beintema: 'We zijn zo blij dat er weer kinderen in de kerk aanwezig zijn.
Heel erg welkom!'

Als kindernevendienstcommissie hebben we in overleg met de kerkenraad het plan opgevat om 1x per maand een kindernevendienst te gaan verzorgen in de Agneskerk. Dit doen we op de laatste zondag van de maand: 
27 sept 
25 okt
29 nov 
25 dec (1e kerstdag)

Binnen de geldende coronamaatregelen is het mogelijk om met een groep kinderen in de koffieruimte te zitten.

Voor het bezoeken van de kerkdienst is opgave noodzakelijk. Meld uiterlijk op de vrijdag voorafgaande aan bovengenoemde zondagen vóór 12 uur of jullie komen en met hoeveel personen via: agnesheetuwelkom@gmail.com 

We hopen jullie snel weer te zien!

Hartelijke groet van de kindernevendienstcommissie,
Minke, Marja, Jelle, Ina, Janet en Sieta
terug