KLAS IN DE KERK KLAS IN DE KERK
Klas in de kerk
Afgelopen maand hebben kinderen van de Maximaschool de Agneskerk bezocht. Naast dat ze kennis opdoen over de historie van het gebouw, biedt zo’n bezoekje nog meer mogelijkheden. Zo mochten er enkele kinderen een kaarsje aansteken aan de paaskaars en neerzetten op de devotietafel. Daarna waren we even stil met elkaar.
En hoe beantwoordt je de vraag: “Waar is God?” Zo hebben we een aantal sprongen in de lucht gemaakt. Ondanks dat de kerkvloer van glas is, zakten we er niet door heen. We hebben namelijk “grond” onder de voeten. In de kerk worden er verhalen verteld, een goed verhaal hou je niet voor jezelf, je wilt het delen met anderen. Vandaar dat we het bezoek hebben afgesloten met het vertellen van het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Na afloop schreven de kinderen op wat ze het belangrijkste vonden van het bezoek en waarom. Hier enkele citaten:
Dat de kaars werd aangestoken, omdat het dan helder wordt.
Ik vond het verhaal het mooiste.
De vleermuizen en de toren.

Blijf denken dat God bij je is.
terug