KERKDIENST 16 FEBRUARI IN AGNESKERK KERKDIENST 16 FEBRUARI IN AGNESKERK
De tien geboden voor u tien vrijheden.

Ik ben Hij die is!
God voor jullie, Ik heb jullie verlost:
Leef dan als bevrijde mensen.

De weg van het gebod is de weg die je vrij maakt:
Vrij van andere goden en machten,
je hoeft ze niet te dienen,
je hoeft je niet te buigen;

Vrij om God niet vast te leggen
in beelden van hout en steen,
in denkbeelden van dogma en belijdenis;

Vrij om de Naam van God
aan te roepen, te belijden, te loven,
te fluisteren als de naam van de liefste;

Vrij om tijd vrij te maken
voor jezelf, voor elkaar, voor God;

Vrij om te leren
van de generatie die ons voorgaat,
aan de kinderen, de mensen van morgen;

Vrij om wel kwaad te worden
maar nooit langer dan tot de zon ondergaat
Zodat er in je hart geen ruimte komt
voor wrok, haat en bitterheid;

Vrij om trouw te zijn
aan de man, de vrouw, de vriend, de vriendin
tot wie je ooit eens zei: ik hou van jou!

Vrij om rechtvaardig en zorgvuldig om te gaan
met wat jou aan bezit is geschonken;

Vrij om eerlijk en vol vreugde te zeggen:
ik weet iets goeds van hem... van haar...
en anders, hou liever je mond!

Vrij van begeerte,
dat verschrikkelijke verlangen om te hebben wat de ander heeft,
dat je verteert en stuk maakt.

De weg van het gebod is de weg die je vrij maakt.

 
terug