zondag 20 november 2022 om 9.30 uur

Kerkdienst Agneskerk Goutum
Voorganger(s): Ds. Siebe Sijtsema
Organist: Johan Smit

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we geliefden die gestorven zijn, in het bijzonder leden van de gemeente die het afgelopen jaar overleden. Een belangrijk moment in de dienst is het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen.
Hoewel herdenken vanzelfsprekend verdriet oproept, hopen we ook dat deze dienst troost biedt en dat het licht van Pasen het donker en het verdriet verlicht. Ons slotlied is in ieder geval 'De steppe zal bloeien'', een prachtig Paaslied van Huub Oosterhuis.
Muzikale medewerking wordt verleend door Olchert Clevering, Ettie Hartholt en Jelle Brandsma.
Na de dienst is er koffie/thee in Ien en Mien.

terug