zondag 8 november 2020  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. Pieter Beintema
Kerkdienst Agneskerk Goutum

Collecten: Diaconie/ PKN
                 Kerk- JOP

terug