zo 9 feb 2020  om 11.30 uur
Voorganger: ds. Van der Veen
Kerkdienst Martinuskerk Hempens
Organist: Olchert Clevering pianist

Collecten: Diaconie
                 PKN - catechese en educatie

terug