KERKCAFE MET HINDRIK VAN DER MEER KERKCAFE MET HINDRIK VAN DER MEER

Zondagmiddag 3 november is er kerkcafé in de Martinuskerk in Hempens van 15.30 – 17.00 uur.

Hindrik van der Meer is onze gast. Muziek is zijn grote passie!
Zijn muzikale talenten stelt hij graag in dienst van evenementen. Bezinning is daarbij een van de kernwoorden.

Om’t er op 3 novimber de moarns yn de Agnestsjerke west hat, is it in prachtige kans foar him, mar ek foar ús, om yn lytser ferbân it der noch efkes oer te hawwen en fan de lieten en teksten te priuwen. Hy nimt syn mini oargeltsje mei. Dêr sjonge wy by, mar hy lit it ek yn moaije bijdragen hearre.

KOM EN LUISTER EN DOE MEE

Rond dit gebeuren is er nog genoeg ruimte voor gezellig samenzijn, zoals gebruikelijk met een hapje en drankje!
De toegang is gratis! Voor een vrijwillige bijdrage staat er een bus bij de uitgang.
Het kerkcafé wordt georganiseerd door het pastoraal team van Zuiderburen/Hempens/Teerns van de Protestantse gemeente te Goutum.

terug