di 11 oktober 2016

Gesprekskring op de dinsdagmorgen

Locatie: 
 Agneskerk Goutum
Tijdstip: 
 9.30 uur

DINSDAGOCHTEND GESPREKSKRING
We stellen voor om met het nieuwe seizoen met een nieuw boek te beginnen.
Onze keuze is daarbij gevallen op het boek ‘Het hart van het Christendom’ van de in 2014 overleden theoloog Marcus Borg.
In dit boek laat hij zien dat wat men modern geloof noemt, even diep geworteld is in de traditie als wat men orthodox noemt. Een boek dat bruggen bouwt en steun biedt.

Op dinsdag 11 oktober is het de bedoeling dat wij het voorwoord en het eerste hoofdstuk bespreken.( pag. 7-33)

Iedereen is welkom en kan zo aanschuiven.

terug