GELUIDSINSTALLATIE AGNESKERK GELUIDSINSTALLATIE AGNESKERK
Toen in het voorjaar de geluidsinstallatie in de Agneskerk haperde heeft het college van kerkrentmeesters besloten om de installatie te laten doorlichten en waar nodig te vernieuwen om aan de eisen van deze tijd te kunnen voldoen. De laatste weken ondervinden wij  jammer genoeg tijdens de eredienst heel veel hinder van de haperende geluidsinstallatie. En hoewel het college  zich bewust is van de urgentie,  zal er op heel korte termijn nog niet een nieuwe geluidsinstallatie beschikbaar zijn.  Na een  analyse en het opstellen van een pakket van eisen waaraan de installatie moet voldoen  zijn geselecteerde leveranciers gevraagd om een offerte uit te brengen. Daarna wordt de opdracht aan het  best voor de dag komende installatiebedrijf gegeven. Het hele traject  moet zorgvuldig gebeuren en kost gewoon tijd. Wij streven er naar om in september een gemoderniseerde installatie in gebruik te kunnen nemen.  

Gelukkig heeft een gemeentelid aangeboden om onderdelen van de geluidsinstallatie tijdelijk met  eigen apparatuur te vervangen. Wij hopen dat door deze ingreep de geluidskwaliteit de komende weken verbeterd kan worden.  
 
Het spijt ons als u de geluidsinstallatie de laatste tijd als een stoorzender hebt ervaren.  Wij hopen op uw begrip totdat de problemen zijn opgelost.    
 
Namens het college van kerkrentmeesters
Boukje van Koningsveld  
terug