EVALUATIE KAPELKUIERS EVALUATIE KAPELKUIERS


Evaluatie kapelkuiers jaar 2022-2023

Op een zonnige zomeravond hebben we onder het genot van een kop cappuccino in het restaurant  van der Valk, de kapelkuiers geëvalueerd. Het lijkt ons goed om de uitkomst samen met u te delen.
In samenwerking met een zestal mensen hebben we afgelopen jaar een viertal kuiers vanuit de Martinikerk te Hempens georganiseerd. Drie op een zondagmiddag en één op de avond, gemiddeld waren er 15 tot 20 mensen. We volgden een vast format; korte viering van circa 20 minuten, daarna een stiltekuier van een uur, tot slot een afsluiting in de kerk. Totale duur: 2 uur.
De activiteit werd bezocht door leden uit de Agneskerk, maar ook door mensen uit de Baptistengemeente en de Fonteinkerk, die in Zuiderburen wonen. Deelnemers die behoefte hebben om geloofsvragen te delen en het mooi vinden om op een “andere manier” te vieren. Het tijdstip: de zondagmiddag, werd als een gunstig moment ervaren, plus een avond erbij.

Uitspraken deelnemers:
Laagdrempelig!
Goed format met een diversiteit aan teksten; afwisseling van populaire luisterliederen en  kerkliederen, aangevuld met (Friese) gedichten en Bijbelteksten.
Locatie Martinuskerk; uitermate geschikt voor kleine groep
Aansprekende thema’s, die je aantreft in de cultuur van vandaag.
Verbinding met een groter verhaal, spreken over levensvragen.
Waardering voor de combinatie viering en de kuier.
Leuk om na te praten in het kerkje en ervaringen te delen.
We smulden van de zelfgebakken cakes en boterkoek.
Ontmoeting tijdens de voorbereidingsavonden werd zeer gewaardeerd, zo werd er draagvlak en betrokkenheid gecreëerd.Hoe verder? Een aantal mensen van de voorbereidingsgroep heeft aangegeven komend kerkelijk jaar weer mee te doen. Dus u kunt weer nieuwe kapelkuiers verwachten.
Namens de voorbereidingsgroep,
 Annemiek Heerma
 
terug