PLAATSING PROJECTSCHERMEN PLAATSING PROJECTSCHERMEN

Tijdens de gemeenteavond van 16 januari j.l. is het voornemen tot plaatsing van projectieschermen in de kerk al gepresenteerd en met instemming door de gemeente begroet. Na aanleg van de nodige bekabeling in eigen beheer is het op 16 en 17 april zover. Op die data gaat de fa. Schaapsound BV de schermen plaatsen en de benodigde aansturingsplekken realiseren. 
Er worden drie schermen geplaatst: 1 groot scherm afleesbaar voor gemeente en organist bevestigd aan de muur rechts naast de preekstoel en Agnesraam; 1 kleiner scherm afleesbaar voor predikant en o.a. cantorij bij de orgelgalerij bevestigd aan de muur; 1 kleiner zelfstandig bedienbaar scherm in de koffie- annex vergaderruimte. De schermen worden via een speciale ophangconstructie aan de kerkmuur bevestigd, zodanig dat de schermen desgewenst tegen de muur kunnen worden gebogen als ze niet in gebruik zijn. Voor de bediening van de schermen worden drie aansturingsplekken gerealiseerd, n.l. een centrale unit in de kostersbank nabij de overige apparatuur, een plek op de galerij links van het orgel en een plek bij het podium / liturgisch centrum. Bediening van de schermen in combinatie met de geluidsapparatuur vindt plaats via laptop of vaste pc. Op de schermen kunnen t.b.v. de erediensten, rouw- en trouwdiensten en andere bijeenkomsten liturgieën, teksten, liederen, mededelingen en afbeeldingen worden gepresenteerd. De intensieve en (soms) kostbare voorbereiding en uitvoering van papieren (kleuren) druk- en printwerk voor bijv. liturgieën en verspreiding daarvan is dan niet meer nodig. Voortaan kan worden volstaan met invoering van de liturgie e.a. in de computer en bediening tijdens de dienst of bijeenkomst. Begrijpelijkerwijs zullen wij als gemeente aanvankelijk even moeten wennen aan dit nieuwe systeem en zal een zo goed mogelijke benutting hiervan wellicht een korte aanloopperiode vragen. Wij zijn er echter van overtuigd, dat met deze voorziening wordt bijgedragen aan een gestroomlijnde en aan de eisen van de tijd aangepaste uitvoering van de erediensten en andere bijeenkomsten in onze kerk.

terug