VOORLOPIG RESULTAAT ACTIE KERKBALANS VOORLOPIG RESULTAAT ACTIE KERKBALANS

In de tweede helft van januari is de actie Kerkbalans gehouden.  Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen wij u daar hartelijk voor bedanken. Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Tot en met 13 februari 2019  hebben wij  78.603,-  euro oegezegd gekregen. Het  toegezegde bedrag  is vooralsnog helaas bijna 7.500 euro lager dan in 2018. In de begroting 2019 hebben wij aan vrijwillige bijdragen 85.000,-- euro geraamd. Hoewel onze ervaring is, dat er nog wel een aantal toezeggingen bij ons zal binnenkomen, zou het kunnen , dat het streefbedrag in de begroting mogelijk niet helemaal verwezenlijkt zal kunnen worden.  De voorlopige stand van 2018 was gemeten op 2 maart, bovengenoemde toezeggingen van 2019 op 13 februari. Alleen al daardoor rekenen wij er op dat we nog zo dicht mogelijk  in de buurt komen van het streefbedrag. Het vorenstaande neemt niet weg, dat wij heel dankbaar zijn voor uw bijdragen.
Het hopelijk positievere eindresultaat zullen we u in april 2019 melden.

Tot slot willen wij alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie hartelijk bedanken voor hun toewijding en inzet !

Namens het college van Kerkrentmeesters

Pieter Postma

 

terug